Kariéroví poradci ÚP ČR vyjíždějí do strojírenských firem

4. 12. 2019

Úřad práce ČR využil v uplynulých měsících zajímavé nabídky podílet se na projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“. Projekt realizoval v průběhu dvou let Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. v rámci výzvy naplňující „Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020“ společně s partnery Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou strojní, RCMT a Svazem strojírenské technologie, zájmovým sdružením. 

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz