Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

1. 8. 2022

Nárok na jednorázový příspěvek má dítě

• narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022

• které má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště

Pokud

• příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, druha/družky, partnera /partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého.

Všechny děti, které jsou k 1. 8. 2022 mladší 18 let a v červnu letošního roku měly nárok na přídavek na dítě, obdrží jednorázový příspěvek „automaticky“, bez žádosti. A to nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna. Výplata proběhne stejným způsobem jako přídavek na dítě, ale bude vyplacen jako samostatná částka s identifikací, že se jedná o tento příspěvek.

V případě dětí, které nárok na přídavek na dítě v uvedeném období neměly, je nutné o jednorázový příspěvek požádat prostřednictvím online formuláře na webu MPSV nebo osobně na pobočkách Czech POINTu (na všech krajských, městských a obecních úřadech). Žádosti lze uplatnit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona.

Abychom vaše požadavky vyřídili v co nejkratší době, je celý proces zautomatizován.

To v praxi znamená, že s Vámi komunikujeme výhradně přes aplikaci Jenda. Pokud chcete vědět, v jakém stavu se vaše žádost nachází, zda je vše v pořádku nebo naopak jestli je třeba doložit konkrétní dokument, najdete tyto informace, podle způsobu podání žádosti, v aplikaci Jenda. Každý den intenzivně zpracováváme a vyplácíme další žádosti. Ty, na které se ještě nedostalo, prosíme o strpení, pracujeme na tom.

Další podrobnosti najdete na webových stránkách MPSV.

Autor:

ÚP ČR