Informační a poradenská střediska ÚP ČR rozšiřují své služby

30. 8. 2019

Informační a poradenská střediska Úřadu práce ČR (IPS) rozšiřují nabídku služeb kariérového poradenství. Ještě více tak cílí na prevenci nezaměstnanosti a předčasných odchodů žáků a studentů ze škol. Díky aktivní účasti na vzdělávacích akcích v oblasti kariérového poradenství nejen v České republice, ale i v zahraničí, získávají poradci IPS nové informace a zkušenosti. Výsledkem je pak mnohem vyšší kvalita poradenských služeb, které klientům v praxi poskytují.

Autor:

Kateřina Beránková
telefon: +420 724 209 037
e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz