ČSSZ informuje: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství

21. 3. 2014

Za rok 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. Ve více než 98 % případů tyto dávky okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) zpracovávaly v loňském roce do 10 dnů.