Bankovní účty s kódem 6 100 u bývalé Equa bank poběží do konce června

17. 5. 2023


Až do konce června budou v platnosti bankovní účty s kódem 6100 (bývalé Equa bank). Došlo tedy k posunu původního termínu ukončení jejich provozu. Namísto do 14. 5. 2023 je lidé mohou využívat až do 30. 6. 2023.

POZOR! Po tomto datu už nebude Úřad práce ČR moci zasílat platby na bankovní účty s tímto kódem. V případě, že pobíráte některou z nepojistných sociálních dávek, podporu v nezaměstnanosti nebo příspěvky zaměstnavatelům, proběhne převod účtů automaticky.

U nových žádostí je nutné uvést nové číslo bankovního účtu. Doporučujeme tedy v těchto případech zadávat už pouze kód banky 5500 (Raiffeisenbank).

Podle platné legislativy platí povinnost písemně ohlásit do 8 dnů příslušnému pracovišti ÚP ČR změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na nepojistné sociální dávky, příspěvky a podpory, jejich výši a výplatu, a to prostřednictvím formuláře pro hlášení změn.

Doporučujeme si po výše uvedeném datu (30. 6. 2023) zkontrolovat, že jste platby obdrželi. V případě potřeby je možné obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, které dávku nebo podporu v nezaměstnanosti vyplácí.

Autor:

ÚP ČR