Aktuální příjmy za 1. čtvrtletí nebude nutné dokládat – změna zákona je ve schvalovacím procesu

31. 3. 2020

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na
bydlení a přídavku na dítě příjmy a uhrazené náklady za předchozí kvartál.
Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2020. V uplynulém týdnu
Vláda ČR schválila dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření
v souvislosti s COVID-19. Jedná se o návrh zákona o některých úpravách v
oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s
nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Nyní obě komory Parlamentu ČR
budou ve stavu legislativní nouze o tomto návrhu jednat. Pokud jej schválí,
bude ještě nutný podpis prezidenta republiky. S ohledem na chystané změny
není tedy nutné v tuto chvíli chodit osobně na ÚP ČR ani zasílat podklady
jinou cestou.