Agenda příspěvku na péči a agenda osob se zdravotním postižením v Karlových Varech

25. 8. 2014

Dne 25. 8. 2014 proběhlo na krajské pobočce v Karlových Varech setkání s předsedkyní Národní rady osob se zdravotním postižením Karlovarského kraje, na kterém byla projednána stávající situace v oblasti dostupnosti místa pro obsluhu agendy příspěvku na péči a agendy osob se zdravotním postižením.