IPS Kontaktního pracoviště ÚP ČR Šumperk se představilo na SCHOLARIS 2014

25. 11. 2014

Název akce:    Scholaris 2014
Téma:    6. přehlídka oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje
Datum a místo konání:         13. listopadu 2014 od 8. 00 do 17. 00 na Gymnáziu v Šumperku, Masarykovo náměstí 8

Letošní výstavy se zúčastnilo 44 škol Olomouckého kraje.  Ve svých stáncích představovaly to nejlepší, co mohou svým budoucím studentům nabídnout. Nabízely propagační a informační materiály o studijních a učebních oborech, které budou aktuální ve školním roce 2015/2016. Mnohé školy se prezentovaly názornými příklady.  Bylo možné shlédnout ukázky řemesel, výrobků a některé z nich dokonce i ochutnat.
V dopoledních hodinách přicházeli na výstavu žáci 8. a 9. tříd základních škol, pedagogové, výchovní poradci a nejširší veřejnost. V odpoledních hodinách pak převážně rodiče s dětmi.

Zájemci, kteří navštívili stánek IPS Kontaktního pracoviště ÚP ČR Šumperk, získali informace o tom, jak si vybrat nejvhodnější studijní či učební obor, které profese jsou v současné době žádané na trhu práce, dále informace o poskytování učňovských stipendií a stipendií žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. K nahlédnutí byla i měsíční statistická zpráva – říjen 2014 a statistika nezaměstnaných absolventů škol v okrese Šumperk k 30. 9. 2014.  Žákům a jejich rodičům jsme nabídli možnost individuální návštěvy IPS v rámci kariérového poradenství. Výchovným poradcům a pedagogům základních škol byla předána pozvánka na BURZU PRÁCE A VZDĚLÁNÍ, která bude probíhat 9. 12. 2014 v Olomouci.

Akce byla pro nás velmi přínosná nejen tím, že jsme získali materiály, které využijeme při práci se žáky základních škol, ale i tím, že jsme navázali osobní kontakty se zástupci jednotlivých škol, vyměnili jsme si zkušenosti v oblasti kariérového poradenství a v neposlední řadě jsme získali informace o nových oborech, které školy na výstavě představovaly.

Pracovníci a pracovnice IPS Kontaktního pracoviště ÚP ČR Šumperk