ÚP ČR se v Plzeňském kraji aktivně zúčastňuje na informačních akcích pro rodiče a žáky

15. 12. 2014

Dne 20. listopadu 2014 uspořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni již 9. ročník tradičního veletrhu „Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

Do této akce, probíhající formou prezentací jednotlivých středních škol a učilišť, se aktivně zapojilo i Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni. Prostřednictvím těchto středisek ÚP ČR pomáhá žákům 8. a 9. tříd, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti, při výběru vhodného povolání na základě informací o nabídce škol v regionu i mimo něj, aktuální situaci na trhu práce a především možnostech budoucího uplatnění.

Studijního veletrhu se zúčastnilo 27 středních škol a odborných učilišť Plzeňského kraje, více než 800 žáků a zástupci zaměstnavatelů.

Obdobné akce, zaměřené na podporu technického a odborného vzdělávání, se za účasti zaměstnanců Informačních a poradenských středisek ÚP konaly i v dalších městech Plzeňského kraje: Akademie řemesel v Klatovech, Veletrh perspektivy řemesel ve Stodě, prezentační akce „Od vzdělání k zaměstnání“ v Domažlicích a KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM? v Tachově.