"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji"

4. 6. 2014

Celkem 129 firem ve Středočeském kraji získalo finanční podporu na základě schválené žádosti v rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji". Krajská pobočka Úřadu práce (ÚP ČR) v Příbrami podpořila 2 411 zaměstnanců. Dohromady absolvovalo vzdělávací aktivity programu 3 702 lidí. ÚP ČR vyplatil v tomto regionu celkem 72 824 846 Kč, z toho 32 335 408 Kč činily příspěvky na mzdové náklady a 40 489 438 Kč šlo na vzdělávací aktivity. Projekt spolufinancoval ESF prostřednictvím OP LZZ.