Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II

Projekt Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II. byl navazujícím regionálním individuálním projektem, který svým principem vycházel z národního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ a je jeho doplnění a rozšířením. 
Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity již byly ukončeny.
Za dobu realizace projektu bylo na Kontaktní pracoviště Česká Lípa podáno 180 žádosti od 38 zaměstnavatelů z různých odvětví, především z oblasti strojírenství, sociálních služeb, zpracovatelského průmyslu. 
V rámci celého období realizace projektu bylo uzavřeno 129 dohod. Celkem bylo podpořeno 763 zaměstnanců. 
K 31.12.2015 bylo proplaceno celkem 16 161 817 Kč jako příspěvek na mzdové náklady a vzdělávací aktivity. 
Projekt Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II patřil mezi významné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, podporující udržení zaměstnanosti v okrese Česká Lípa a současně vzdělávání a růst potenciálu jednotlivých zapojených firem. 
Nejčastější vzdělávací aktivity, které byly v rámci projektu podpořeny, byly technicky zaměřené kurzy, školení v oblasti účetnictví a administrativy, sociální práce, komunikace a obchodní dovednosti, jazykové kurzy, strojnické a svářečské kurzy.

Kontaktní osoba - Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Česká Lípa 
(kontaktní osoba pro zaměstnavatele, kteří mají svoji provozovnu v celém okrese Česká Lípa):

Ing. Lenka Holly
Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Liberci - Česká Lípa
Paní Zdislavy 419, Česká Lípa
telefon: 950 108 437
email: lenka.holly@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022