Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji

Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04./1.1.00/82.00002

Datum zahájení projektu je 1. 6. 2012 a datum ukončení je 31. 5. 2014

Cílem projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji byla podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP v Karlovarském kraji.

Od počátku projektu bylo přijato 263 žádostí o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí mzdových příspěvku, 199 bylo schváleno, 57 zamítnuto a 7 stornováno ze strany zaměstnavatele. Celkem bylo v projektu podpořeno 994 osob – zaměstnanců. Vzdělávací aktivity byly s ohledem na charakter regionu zaměřovány často na odborné jazykové vzdělávání, vzdělávání v oblasti hotelových a lázeňských služeb, měkkých manažerských dovedností a znalostí v oblastech stavebnictví a výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

V současné době je realizace projektu ukončena. Připravuje se Závěrečná monitorovací zpráva a v druhé polovině měsíce června proběhne závěrečný audit projektu.