Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Informace k projektu VDTP II včetně aktuálních dokumentů najdete na níže uvedených webových stránkách:

/web/cz/vzdelavani-a-dovednosti-pro-trh-prace-ii

Projekt VDTP II navazuje na projekt VDTP I. Projekt je určen především uchazečům a zájemcům o zaměstnání, k posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. V rámci projektu je možné pro firmy realizovat cílené rekvalifikační kurzy, v nichž jsou uchazeči o zaměstnání zaškoleni na pracovní pozice, které se zaměstnavateli jinak nedaří obsazovat.

Kontakt na pracovníky VDTP II v Olomouckém kraji:

OLOMOUC
  Mgr. Kamila Minariková tel.: 950 141 433 kamila.minarikova@uradprace.cz 2. patro, kanc. 55
M: 775 863 664
  Mgr. Bc. Jiří Luňáček tel.: 950 141 419 jiri.lunacek@uradprace.cz 2. patro, kanc. 55
M: 775 863 776

Kontakt na odborné pracovníky rekvalifikací v Olomouckém kraji:

OLOMOUC
  Mgr. Jana Ždímalová tel.: 950 141 421 jana.zdimalova@uradprace.cz 4. patro, kanc. 24
PROSTĚJOV
  Bc. Petra Škultety tel.: 950 154 436 petra.skultety@uradprace.cz kanc. 409
PŘEROV
  Zdeňka Žušková tel.: 950 155 323 zdenka.zuskova@uradprace.cz kanc. 104
ŠUMPERK
  Jitka Chytilová tel.: 950 164 370 jitka.chytilova@uradprace.cz kanc. 419
JESENÍK
  Diana Šašinková tel.: 950 121 323 diana.sasinkova@uradprace.cz 189A, přízemí blok B

Poslední aktualizace: 8. 7. 2020