Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Informace k projektu VDTP II včetně aktuálních dokumentů najdete na níže uvedených webových stránkách:

/web/cz/vzdelavani-a-dovednosti-pro-trh-prace-ii

Projekt VDTP II navazuje na projekt VDTP I. Projekt je určen především uchazečům a zájemcům o zaměstnání, k posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. V rámci projektu je možné pro firmy realizovat cílené rekvalifikační kurzy, v nichž jsou uchazeči o zaměstnání zaškoleni na pracovní pozice, které se zaměstnavateli jinak nedaří obsazovat.

Poslední aktualizace: 17. 8. 2023