Vítejte na webových stránkách vzdělávacího střediska krajské pobočky v Pardubicích

ÚVODEM

Vzdělávací středisko Úřadu práce v Pardubicích bylo zřízeno k 1. lednu 1994 nejprve jako samostatná příspěvková organizace a později začleněno do struktury úřadu práce. Je jedním ze tří středisek (Olomouc, Pardubice, Písek), které v rezortu zaměstnanosti zabezpečují odbornou přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit služeb zaměstnanosti, zejména úřadů práce. Za celou dobu existence střediska prošlo 1078 kurzy a semináři přes 16 433 zaměstnanců rezortu.


Vzdělávací aktivity střediska jsou orientovány do tří oblastí. Tvoří je na 30 programů a výcviků profesní přípravy, ucelený modulový systém jazykové výuky, výuka v oblasti informačních systémů, aktualizační semináře a kurzy. Z těchto aktivit pokrývá profesní příprava více než polovinu školících aktivit, některé, jako př. kurzy v oblasti kontroly organizujeme jako jediné vzdělávací středisko v rezortu zaměstnanosti.


Od 1. dubna 2004 se oblast profesního vzdělávání rozšířila i o vzdělávání zaměstnanců, kteří na úřadech práce zabezpečují agendu státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb.


Vytvoření webových stránek vzdělávacího střediska Úřadu práce v Pardubicích si vyžádala právě široká potřeba po informacích z oblasti vzdělávání personálu rezortu. Co tedy na našich stránkách naleznete?