Neradi čekáte ve frontách? Přinášíme několik tipů, jak se jim na ÚP ČR vyhnout:

Leták ke stažení ZDE

  • Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce.

  • Tiskopisy žádostí je možné si stáhnout z Integrovaného portálu MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora) a vyplnit podle vzoru v klidu domova.

  • Vzory vyplněných formulářů jsou dostupné jak na portálu MPSV u každého formuláře, tak i v prostorách kontaktních pracovišť.

  • Žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), poštou nebo odevzdat osobně na podatelnách kontaktních pracovišť ÚP ČR.

  • Na některých pracovištích je možné objednat se on-line. Bližší informace jsou na stránkách příslušného kontaktního pracoviště (www.uradprace.cz).

  • Na konkrétní termín návštěvy je možné domluvit se předem.

  • V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center nebo asistenti prevence kriminality.

  • Klientům pomůže i Call centrum ÚP ČR. Operátoři poskytnou obecné informace k jednotlivým dávkám a také základní poradenství při vyplňování žádostí.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici
na bezplatné lince 800 77 99 00, a to denně:
pondělí, středa 8 - 17 hodin
úterý, čtvrtek 8 - 15 hodin
pátek 8 - 13 hodin
Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail:
callcentrum@uradprace.cz