Vezeme Vám novou šanci

Kdo se může zúčastnit? Uchazeči o zaměstnání pečující o dítě (děti) do 15 let
Dodavatel projektu: ExVA s.r.o.
Doba realizace: květen 2013 – leden 2015
Co projekt nabízí? Poradenství, vzdělávací aktivity, rekvalifikace, vytvoření Mobilního centra práce, podpora účastníků při získání zaměstnání

Více informací na www.exva.cz