Úřední deska

Úřední deska

Datum:
9. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 540020/22/AB
Datum:
9. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABE-24009/2022-04/06
Datum:
9. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 517360/22/AB
Datum:
9. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABE-2155/2022-04/12
Datum:
10. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-1629/2022-10/06
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění na doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 22475/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 22475/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o nepřiznání dávky příspěvek na živobytí č.j. 29377/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 29370/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 31195/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 29376/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 477768/22/AB
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí o nepřiznání dávky - č.j. Rozhodnutí o nepřiznání dávky mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje č.j. 26390/2022/AAF
Datum:
12. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 29361/2022/AAF
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 385477/22/AB
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. UPCR-AA-2022/61221-61226
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13956/2022/AAM
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 385474/22/AB
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 478759/22/AB
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-6155/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-6154/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-6156/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-14756/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-6213/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-6214/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABA-4151/2022
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. UPCR-AA-2022/103947
Datum:
16. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13951/2022/AAM
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. ABF-20006/2022-05/04
Datum:
17. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 474753/22/AB
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. 2022/49051-138
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. ABA-4463/2022
Datum:
18. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. ABA-4839/2022
Datum:
19. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 567236/22/AB
Datum:
20. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 445833/22/AB
Datum:
20. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 419789/22/AB
Datum:
20. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 445824/22/AB
Datum:
20. 5. 2022
Název:
Výzva - č.j. 445784/22/AB
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. BOP MASTER
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-1862/2022
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. MIDIAN-CORAL
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 11401/2022/AAM
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-1962/2022
Datum:
23. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 644843/22/AB
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Usnesení - č.j. PASTLOGISTIK
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 44028/2022/AAC
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2518/2022-05/02
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 12048/2022/AAC
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-15345/2022
Datum:
25. 5. 2022
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41755/2022/AAC
Menu