Úřední deska

Úřední deska

Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 39054/2021-C5
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-5040/2021-D5B3
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-4818/2021-B3
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-40478/2021-B2
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. . BMA-32305/2021-B4
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 840/2021-C2
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-5111/2021-F3
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Slanovodský, nar. 01.11.1978, trvale bytem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně 351 01, si může převzít písemnost Usnesení o přerušení řízení příspěvku na péči čj. 18623/2021/CHE ze dne 28.04.2021.
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 42777/2021/PPA
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-39266/2021-F4
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 3975/2021-B1
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-75/2021-Z5
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 4832/2021-F4
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 595649/21/AB
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 29184/2021/AAB
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 183999/2020/AAB
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-48879/2021-D5
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 4351/2021-D4
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-38088/2021-Z3
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-4827/2021-B2
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-45888/2021-D4
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 42167/2021/PPA
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 107544/2021/AAC
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 20190/2021/MBO
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1115/2021-03/01
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 5024/2021-D5
Datum:
9. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41401/2021/CHM
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 71844/2021/MOS
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 335947/21/OT
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. TPA-18628/2021-28
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. UHA-1166/2021-11
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 75074/2021/MOS
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Výzva - č.j. 10886/2021/BER
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9136/2021/DUC
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 9137/DUC
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 17338/2021/BOH
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41849/2021/CHM
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 41282/2021/CHM
Datum:
10. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7794/2021/DUC
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 27743/18/AAH
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Usnesení - č.j. 12392/18/AAH
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Usnesení - č.j. 16253/18/AAH
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABF-2651/2021-05/02
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 49610/2021/PPA
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 146616/21/TP
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 628855/21/AB
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 97539/21/UL
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 17293/18/AAH
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Usnesení - č.j. 61912/17/AAH
Datum:
11. 6. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 4715/18/AAH
Menu