Úřední deska

Úřední deska

Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 883199/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 883198/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 2632/2023/AAF
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana Knyhynytska, nar. 1966, Přátelství č.p. 1435/9, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-24436/2022-5 ze dne 30.11.2022
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 22216/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27658/23/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 27743/23/B
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 885838/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 827497/22/BM
Datum:
23. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1125214/22/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18884/23/ZL
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/110024/23/CR
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 187/2023/CHU
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Usnesení - č.j. ABA-7608/2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - 2001936/22/AB
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1983516/22/AB
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Usnesení - č.j. ABA-7720/2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 23676/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 30789/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 30797/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 30791/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-1193/2022-KA, ze dne 7. prosince 2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-103/2023
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 48799/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7467/2023/TEP
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleh Habriadze, Pekařská 2294/3a, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Vyrozumění účastníka řízení č. j. 256746/22/CH ze dne 24. ledna 2023 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Usnesení - č.j. ABA-7609/2022
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-1200/2023
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 424/2023/DUC
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-45/2023
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 31494/23/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13534/23/JI
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1125032/22/OT
Datum:
24. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 21382/23/OT
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-2354/2022-02/X2
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 1122822/22/OT
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. MPSV-UP/123674/HN
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. 102588/2020/PPA
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 149860/2022/HAV
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 117/2023/AAM
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 105/2023/AAM
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 539/23/PZ - 498/23/PZ - 544/23/PZ
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 475/23/PZ - 510/23/PZ
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 276/23/BV
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - č.j. 391537/22/BO
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. ABD-18623/2022-03/01
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-2338/2022-02/X6
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABC-2315/2022-02/X6
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikos Chrisidis, nar. 1968, Vrbenského č.p. 1544/4, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-1718/2023-5 ze dne 18.1.2023.
Datum:
25. 1. 2023
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 145/2023/HOV
Menu