Úřední deska

Úřední deska

Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 139609/24/UL
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 378550/24/BM
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k příspěvku na živobytí č.j. 18573/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dávku příspěvek na živobytí č.j. 17290/2024/AAF
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Vyrozumění účastníka řízení - Veřejnoprávní smlouva o výkonu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení - MPSV + ÚP ČR a ČP, s.p.
Dokument:
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 450902/24/BM
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 450889/24/BM
Datum:
3. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o odejmutí dávky příspěvek na živobytí č.j. 9140/2024/AAF
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 119815/24/TU
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominik Miko, nar. 15.1.2004, Kosmonautů č.p. 1169/16, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-967/2024-EUA ze dne 27.5.2024.
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 23270/2024/JIH
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Červenický, nar. 7.4.1957, Kamenná č.p. 203/28, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-970/2024-1 ze dne 27.5.2024
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 165714/24/UL
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 165029/24/UL
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti čj. 92803/24/PZ
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Srnka, nar. 13.3.2008, U staré plynárny č.p. 1541/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, si může převzít písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-12027/2024-4 ze dne 27.5.2024
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. č.j.:178789/24/HO
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Serhii Diadenko, Žírovická 285/5, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Výzva č. j. 96054/24/CH ze dne 4. června 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb, 350 02 Cheb 2, kde je uložena.
Datum:
4. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Kalina, nar. 1992, posledně bytem Starý Rybník č.p. 1, 351 34 Skalná, si může převzít písemnost Rozhodnutí ve věci správního řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-966/2024-5 ze dne 27.5.2024
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 444933/24/OT
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 437139/24/OT
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 353100/24/KA
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 7485/2024/AAM
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 84629/24/CK
Datum:
5. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JIC-228/2024-83
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 22698/2024/JIH
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dokument:
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABI-22877/2024
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 154268/24/PM
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABI-2487/2024
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 64621/24/HB
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 64625/24/HB
Datum:
6. 6. 2024
Název:
Rozhodnutí - č.j. 14272/2024/PEL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Alexander Horvát, nar. 21.10.1973, Atletická č.p. 2001, 356 01 Sokolov, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-8181/2024-1 ze dne 8.4.2024
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 33639/2024/PRR
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 98284/24/KM
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 513648/24/OT
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 384447/24/BM
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 147511/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 147513/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 147493/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 147496/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Usnesení - č.j. 1565496/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Výzva - č.j. 150913/24/UL
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Otakar Lehar, nar. 4.6.1981, Nádražní č.p. 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-8291/2024-EUA ze dne 8.4.2024
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JID-123/2024-92
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 327982/24/OT
Datum:
7. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vanesa Fialová, nar. 12.4.2004, Nádražní č.p. 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. CHA-8168/2024-1 ze dne 8.4.2024
Datum:
10. 6. 2024
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 100268/24/JI
Menu