Úřední deska

Úřední deska

Datum:
1. 6. 2021
Název:
Výzva - č.j. 5532/2021/BEN
Datum:
28. 7. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 26821/2021/CHU
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-84076/2021-C2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-62563/2021-B2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-1043/2021-KA, ze dne 3. září 2021
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-64430/2021-D1
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-62629/2021-H2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-8679/2021-A5
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1963/2021-03/01
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Rozhodnutí o odejmutí dávky - č.j. 36292/2021/PIS
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-57517/2021-C2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-59298/2021-F5
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-7839/2021-F3
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-66082/2021-C2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-87113/2021-Z4
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. II/BMA/113776/2021/B5
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-65690/2021-B6
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-63628/2021-Z5
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-62688/2021-C2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 54759/21/AAH
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Výzva - č.j. 49899/21/AAH
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. JEA-16214/2021-K
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 36270/2021/PIS
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-8148/2021-F4
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-2021/2021-B3
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-8513/2021-F2
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8128/2021/HOV
Datum:
6. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-63136/2021-B4
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1962/2021-03/01
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. ABK-4468/2021-10/01
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 67998/2021/CHM
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - František Petík, Hálkova 2267/30, Cheb, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení o přeplatku č. j. 145797/21/CH ze dne 7. října 2021
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 8339/2021/HOV
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Výzva - č.j. Výzva k doplnění a doložení údajů k rodičovskému příspěvku č.j. 1178931/21/AB
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABD-1964/2021-03/01
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 467557/2021/OOI
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABC-16341/2021-02/04
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 86118/2021/PPA
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. Rozhodnutí o snížení dávky příspěvek na živobytí č.j. 34381/2021/AAF ze dne 15.9.2021
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BOA-1765/2021-3R
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. 85404/2021/PPA
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18329/2021/OTR, 18335/2021/OTR
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 18336/2021/OTR, 18331/2021/OTR
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 235634/21/ZL
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. ABC-13775/2021-02/X2
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - č.j. 13447/2021/AAM
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Rozhodnutí - 1306408/21/AB
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Rozhodnutí - č.j. 1306410/21/AB
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Monika Kotlárová, nar. 28.9.1983, trvale bytem Hálkova 2267/30, 350 02 Cheb 2, si může převzít písemnosti výzva příspěvku na živobytí č.j. 39909/2021/CHE a výzva doplatku na bydlení č.j. 39911/2021/CHE
Datum:
7. 10. 2021
Název:
Doručení veřejnou vyhláškou - č.j. BMA-68223/2021-B4
Menu