Společensky účelná pracovní místa

Kontaktní pracovníci SUPM v jednotlivých okresech


Blansko

Petra Beiglová

950 103 431

petra.beiglova@uradprace.cz
Brno-město Petr Vlach 950 104 478 petr.vlach@uradprace.cz
Brno-venkov Mgr.Rudolf Čermák 950 105 328 rudolf.cermak@uradprace.cz
Břeclav Ing. Josef Julínek 950 107 447 josef.julinek@uradprace.cz
Hodonín Pavlína Hedrichová 950 115 470 pavlina.hedrichova@uradprace.cz
Vyškov Lenka Mrazčinská 950 174 443 lenka.mrazcinska@uradprace.cz
Znojmo Jana Langová 950 176 455 jana.langova@uradprace.cz

Kontaktní pracovníci SUPM - SVČ v jednotlivých okresech


Blansko

Petr Jakubec

950 103 442

petr.jakubec@uradprace.cz
Brno-město Silvia Urbánková 950 104 227 silvia.urbankova@uradprace.cz
Brno-venkov Mgr. Rudolf Čermák 950 105 328 rudolf.cermak@uradprace.cz
Břeclav Ing. Josef Julínek 950 107 447 josef.julinek@uradprace.cz
Hodonín Lenka Rebendová 950 115 321 lenka.rebendova@uradprace.cz
Vyškov Milena Kratochvílová, Dis 950 174 485 milena.kratochvilova@uradprace.cz
Znojmo Hana Malošová 950 176 452 hana.malosova@uradprace.cz
Veškeré potřebné formuláře naleznete ke stažení zde
Nově zřízená společensky účelná pracovní místa u zaměstnavatele

- příspěvek na společensky účelné pracovní místo (dále jen SÚPM), které zaměstnavatel nově zřizuje, a které bude obsazovat uchazeči o zaměstnání po dobu sjednanou v dohodě.

Společensky účelná pracovní místa vytvořená za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

- společensky účelné pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ).

Podmínkou poskytnutí příspěvků je udržet nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání nebo pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem SVČ po dobu alespoň 365 kalendářních dnů.

Příspěvek na zřízení – výše příspěvku na zřízení nového pracovního místa bude posuzována podle předpokládaných kalkulovaných nákladů, charakteristiky zřizovaného místa, situace na trhu práce v regionu a podle požadavků zaměstnavatele na uchazeče. Náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Poskytnutý příspěvek je účelově vázán – může být použit výhradně za účelem uvedeným v dohodě.

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání (příspěvek na mzdu)

- příspěvek na vyhrazení SÚPM pro uchazeče o zaměstnání může být zaměstnavateli poskytován na úhradu mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného dle § 113 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a § 26 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Uchazeče o zaměstnání nelze podpořit opakovaně.

Předpokladem realizace dohod je dlouhodobé trvání pracovního poměru umístěného uchazeče – uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. V případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou je podmínkou pro sjednání dohody o poskytnutí příspěvku skutečnost, že sjednaná doba pracovního poměru na dobu určitou musí přesáhnout dobu, po kterou je příspěvek na základě dohody poskytován, nejméně o 6 měsíců. V individuálních a odůvodněných případech může být délka trvání pracovního poměru sjednána odlišně.

Poslední aktualizace: 30. 11. 2021