Se sousedy II (Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji)

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033

Částka: 34 961 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 12. 2015 až 30. 04. 2023

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu

Zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností.

Zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova tak, aby i oni se mohli stát osobami, které aktivně hledají a nacházejí pracovní uplatnění. Přispět k vytváření pracovních příležitostí a podporovat pracovní místa vyčleněná na trhu práce pro účastníky projektu.

V rámci projektu bude podpořeno min. 546 účastníků. Z toho 273 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů a 100 pracovních míst pro účastníky projektu bude podpořeno formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelů (SÚPM, VPP).

Popis projektu

Projekt "Se sousedy II" navazuje na dva úspěšně zrealizované, obdobně zaměřené projekty - "Se sousedy k vzdělávání" a „Se sousedy I“. Projekt bude realizován na území všech 7 okresů Jihočeského kraje. Bude založen na spolupráci se zapojenými obcemi, které poskytnou prostory pro konání vzdělávacích a poradenských aktivit. Do projektu vstoupí minimálně 546 účastníků, kteří se postupně zúčastní naplánovaných motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Klienti si budou moci rozšířit svou kvalifikaci v rámci akreditovaných rekvalifikačních kurzů, jejich zaměření se bude odvíjet od situace na trhu práce a individuálních dispozic klientů (příslušný stupeň vzdělání, zdravotní stav, znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady). Většina aktivit bude realizována přímo v zapojených obcích (s výjimkou rekvalifikačních kurzů, kde bude při stanovení místa konání zohledněno zaměření rekvalifikace a další specifika těchto kurzů). Projekt bude podporovat vznik pracovních míst formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům (VPP, SÚPM). Plánujeme podpořit alespoň 100 těchto míst. V případě zájmu ze strany klientů bude možné podpořit vznik až 8 OSVČ. Po dobu své účasti mohou klienti navíc čerpat příspěvky přímé podpory (na dopravu, hlídání dětí, různé průkazy a potvrzení apod.).

Místa realizace - zapojené obce:

okres České Budějovice – Dolní Bukovsko, Dříteň, Horní Stropnice, Jankov, Jílovice, Nové Hrady, Pištín, Strážkovice, Štěpánovice, Vrábče, Všemyslice.

okres Český Krumlov – Benešov nad Černou, Besednice, Černá v Pošumaví, Křemže, Velešín, Vyšší Brod.

okres Jindřichův Hradec – Budíškovice, Český Rudolec, Číměř, Dešná, Deštná, Chlum u Třeboně, Kardašova Řečice, Kunžak, Lomnice nad Lužnicí, Nová Bystřice, Novosedly nad Nežárkou, Peč, Plavsko, Rapšach, Staré Hobzí, Strmilov.

okres Písek – Albrechtice nad Vltavou, Bernartice, Dobev, Heřmaň, Chyšky, Kovářov, Mirotice, Protivín, Předotice, Sepekov.

okres Prachatice – Čkyně, Hracholusky, Chroboly, Lažiště, Lenora, Lhenice, Netolice, Stachy, Svatá Maří, Vlachovo Březí, Volary, Zdíkov.

okres Strakonice – Bělčice, Blatná, Cehnice, Čestice, Libějovice, Lnáře, Malenice, Myštice, Radomyšl, Osek, Střelské Hoštice, Štěkeň, Únice, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří.

okres Tábor – Dolní Hořice, Chýnov, Jistebnice, Malšice, Nadějkov, Nemyšl, Tučapy, Želeč.

Klíčové aktivity

Informační schůzky– proběhnou v každé ze zapojených obcí. Na schůzky budou vyslání uchazeči z evidence ÚP a dále se jich mohou účastnit ostatní obyvatelé dané obce a blízkého okolí. Na informační schůzce bude představen projekt a poskytnuty veškeré informace potřebné k rozhodnutí o vstupu do projektu.

Vstupní program– úvodní školení, jehož součástí je představení harmonogramu vzdělávacích a poradenských aktivit a přidělení každému účastníkovi „jeho“ individuálního poradce.

Poradenství– je určeno všem klientům projektu. Předpokládáme poskytování poradenství v průběhu celého období realizace projektu. Především však na začátku účasti klienta v projektu (zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu vhodného zaměstnání, volbu vhodných RK apod.). V průběhu se bude jednat především o poradenské, vzdělávací a motivační činnosti či jiná potřebná podpora vedoucí k hledání zaměstnání, resp. uplatnění klienta na trhu práce a to vč. zpětné vazby k celé účasti klienta v projektu.

Program rekvalifikací – předpokládané okruhy – základy podnikání, sociální pracovník, dřevorubecké práce, svářeč kovů, obsluha stavebních strojů, informační technologie, účetní a daňová evidence, další kurzy dle vývoje situace na trhu práce. Bohužel, ačkoli víme, že by to bylo nanejvýše žádoucí, není možné v rámci projektu realizovat jazykové kurzy bez přímé souvislosti s rekvalifikací.

Příspěvky přímé podpory – škála příspěvků, jejichž smyslem je přispět k odstraňování překážek, které by bránily cílové skupině v účasti na aktivitách projektu a v přístupu a zapojení na trhu práce – příspěvek na dopravu, ubytování, péči o závislé osoby, podpora vzniku pracovních míst (OSVČ, vyhrazená místa a veřejně prospěšné práce), příspěvky na zdravotní prohlídky a zdravotní průkazy, příspěvky na poplatky za výpisy související s vydáním různých potvrzení, ověření, registrací atd.

Všechny výše uvedené aktivity (s výjimkou Programu rekvalifikací) budou realizovány přímo v zapojených obcích. U rekvalifikací pak bude záležet na podmínkách, za jakých by ještě mohla být rekvalifikace „dovezena“ do libovolného místa konání. V případě, že by byla ohrožena kvalita kurzu, nebo by to z technického hlediska nebylo možné vůbec, budou účastníkům hrazeny prostředky vynaložené na dopravu do rekvalifikačního kurzu, případně na praxi.

Cílová skupina

Společným znakem CS je bydliště s obtížnou dopravní obslužností, která je handicapuje na trhu práce a z hlediska možností celoživotního vzdělávání (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními – dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace a sebehodnocení aj.). CS bude do projektu zapojena především díky rozvoji neformálního partnerství mezi realizátorem a obcemi, které projeví aktivní zájem o spolupráci.

Účastníci/ce projektu

uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní ÚP v JČK

Realizátor projektu

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Dobrovského 1278/25
 • Město: Praha 7
 • PSČ: 170 00

Kontaktní adresa

 • Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Českých Budějovicích
 • Oddělení projektů EU
 • Klavíkova č. p. 1570/7
 • Pracoviště: Lannova třída 1/1, České Budějovice
 • 370 04 České Budějovice
 • DS: ubhzpbh

Kontaktní osoby

 • Projektová manažerka
  Mgr. Zuzana Valachová - zuzana.valachova@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 427, mob.: +420 725 138 661

  Finanční manažeři
  Ing. Pavel Mráz - pavel.mraz@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 430, mob.: +420 725 138 662
  Jiří Jiránek, DiS. - jiri.jiranek@uradprace.cz / tel.: +420 950 109 443, mob.: +420 702 006 097

   

  Specialisté v jednotlivých okresech Jihočeského kraje:

   

   Kontaktní pracoviště České Budějovice

          Lenka Janíčková - lenka.janickova@uradprace.cz / tel.: +420 950 110 214, mob.: +420 770 173 148

 

          Kontaktní pracoviště Český Krumlov

          Lenka Janíčková - lenka.janickova@uradprace.cz / tel.: +420 950 110 214, mob.: +420 770 173 148

 

          Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec


          Adéla Veverková - adela.veverkovaa@uradprace.cz / tel.: +420 950 165 287, mob.: +420 770 193 321

 

          Kontaktní pracoviště Písek
           

          Ing. Lenka Chrenščová - lenka.chrenscova@uradprace.cz / tel.: +420 950 146 397, mob.: +420 775 449 592

 

          Kontaktní pracoviště Prachatice
         

          místo specialisty není v současné době obsazeno

 

          Kontaktní pracoviště Strakonice


          Bc. Vendula Stieberová, BBus. - vendula.stieberova@uradprace.cz / tel.: +420 950 162 426, mob.: +420 702 006 096

 

          Kontaktní pracoviště Tábor
         

          Bc. Adéla Veverková - adela.veverkova@uradprace.cz / tel.: +420 950 165 542, mob.: +420 770 193 321

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Poslední aktualizace: 5. 10. 2022