Šance na práci v Královéhradeckém kraji

Název projektu:

Šance na práci v Královéhradeckém kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001286

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Místo realizace:

Královéhradecký kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby se ztíženým přístupem na trh práce, např. z důvodu dlouhodobé či opakované nezaměstnanosti, osoby v hmotné nouzi či s dluhy a exekucemi, osoby ze sociálně vyloučených a odlehlých oblastí, osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce (věk, nízká úroveň vzdělání), osoby s nízkou či nevhodnou kvalifikací nebo osoby, které nejsou zaměstnané a ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy.

Cílem projektu je zprostředkovat těmto klientům individuální pomoc a komplex služeb, který jim pomůže s odstraněním bariér, které je limitují v nástupu do zaměstnání.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Hradci Králové, kteří mají kumulaci hendikepů na trhu práce, jež jim brání při vstupu případně v setrvání v zaměstnání.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Krajská pobočka ÚP ČR v Hradci Králové:

Jméno a příjmení: Ilona Čelovská

Tel.: 950 116 565

E-mail: ilona.celovska@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jičíně:

Jméno a příjmení: Klára Kynčlová

Tel.: 950 122 231

E-mail: klara.kynclova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Trutnově:

Jméno a příjmení: Bc. Jana Špaňková

Tel.: 950 168 435

E-mail: jana.spankova@uradprace.cz