Šance na práci v Karlovarském kraji

Název projektu:

Šance na práci v Karlovarském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001313

Doba realizace:

1. 5. 2023 – 31.12.2025

Místo realizace:

Karlovarský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby se ztíženým přístupem na trh práce, např. z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, osoby v hmotné nouzi, z důvodu věku limitujícího vstup nebo návrat na trh práce, nízké či nevhodné kvalifikace, bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem projektu je podpora zaměstnávaní osob, uchazečů a zájemců o zaměstnání, které jsou ohroženy sociální exkluzí a především pak na osoby, které bydlí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich začlenění na trh práce. Klientům bude zprostředkovávána individuální pomoc a takový komplex služeb, který jim pomůže s odstraněním bariér, které je limitují v nástupu do zaměstnání. Bude jim nabídnuta pomoc zprostředkováním zaměstnání a poskytnuta podpora při zapojení se do běžného života, aby se získané pracovní místo klientům podařilo udržet.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí a především pak osoby, které bydlí v sociálně vyloučených lokalitách, osoby s jinými znevýhodněními na trhu práce, osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, žáci a studenti posledních ročníků škol a neaktivní osoby.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování, Práce na zkoušku a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech:

Jméno a příjmení: Bc. Michaela Langerová

Tel.: 950 125 472

E-mail: michaela.langerova@uradprace.cz


Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Karlových Varech:

Jméno a příjmení: Hana Štěpánková

Tel.: 950 125 537

E-mail: hana.stepankova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Sokolově:

Jméno a příjmení: Jana Krejcárková

Tel.: 950 161 394

E-mail: jana.krejcarkova@uradprace.cz