Šance na práci v Jihomoravském kraji

Název projektu:

Šance na práci v Jihomoravském kraji

Reg. číslo:

CZ.03.01.01/00/22_023/0001308

Doba realizace:

1. 5. 2023 - 30. 4. 2026

Místo realizace:

Jihomoravský kraj

Zdroj financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt se zaměřuje na osoby se ztíženým přístupem na trh práce, např. z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, osoby v hmotné nouzi, z důvodu věku limitujícího vstup nebo návrat na trh práce, nízké či nevhodné kvalifikace, bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem projektu je získání zaměstnání pro klienty prostřednictvím komplexního servisu aktivit projektu.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně, kteří splňují níže uvedené podmínky ke vstupu do projektu:

 1. osoby pečující o malé děti – osoby pečující o osobu mladší 15 let;
 2. osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce – osoby splňující alespoň dvě z následujících charakteristik:
  • osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,
  • osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby mladší 25 let,
  • osoby ve věku 55 a více let,
  • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 - 2),
  • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
 3. osoby vracející se na trh z mateřské/rodičovské dovolené – osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo SVČ po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce, přičemž prioritou budou s ohledem na specifika trhu práce v JmK osoby pečující o malé děti s kumulací znevýhodnění v oblastech SVL.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

Poradenství

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání a kariérové poradenství.

Návrat do vzdělávání

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

Rekvalifikace

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

Zprostředkování zaměstnání

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje využívané v rámci této aktivity jsou např. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Sdílená pracovní místa, Příspěvek na zapracování a Společensky účelná pracovní místa zřízené za účelem výkonu SVČ.

Doprovodná opatření

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů a v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny.

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Blansku:

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Vitouchová

Tel.: 950 103 536

E-mail: martina.vitouchova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Brně-městě:

Jméno a příjmení: Bc. Hana Horáčková

Tel.: 950 104 411

E-mail: hana.horackova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR pro Brno-venkov:

Jméno a příjmení: Anna Němcová, DiS.

Tel.: 950 104 474

E-mail: anna.nemcova1@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Břeclavi:

Jméno a příjmení: Bc. Lucie Šulcová, DiS.

Tel.: 950 107 483

E-mail: lucie.sulcova@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Hodoníně:

Jméno a příjmení: Bc. Martin Bohun

Tel.: 950 115 416

E-mail: martin.bohun@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Vyškově:

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Konečná Marková

Tel.: 950 174 324

E-mail: martina.konecna@uradprace.cz

 

Kontaktní pracoviště ÚP ČR ve Znojmě:

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Křepelová

Tel.: 950 176 480

E-mail: jana.krepelova@uradprace.cz