Řešení vzrůstající nezaměstnanosti v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí

Číslo grantové smlouvyCZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134112

Doba realizace projektu:  1.9.2010 – 10.11.2011

Vysílající organizace:
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci – kontaktní pracoviště Česká Lípa
(účastníci projektu z kontaktních pracovišť krajské pobočky ÚP ČR Liberec všech okresů Libereckého kraje)

Přijímající organizace:
Powiatowy Urzad Pracy w Chorzowie /Polsko/
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci /Slovensko/
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove /Slovensko/

Počet účastníků mobilit – stáží: 24

Přehled stáží – mobilit:
Polsko, Chorzow – 17.10.2010 – 23.10.2010
Slovensko, Lučenec – 29.5.2011 – 4.6.2011
Slovensko, Bardejov - 4.9.2011 10.9.2011