Reactivate

Co je to Reactivate?

Reactivate je program profesní mobility Evropské unie, který pomáhá občanům EU, kterým je nejméně 35 let najít pracovní místo, stáž či učňovské místo v jiné zemi EU a zaměstnavatelům kvalifikovanou pracovní sílu.

S pomocí programu Tvoje první práce přes EURES můžete získat finanční podporu na cestu na pohovor v zahraničí i na školení (např. jazykový kurz), na uznání kvalifikace a na úhradu výdajů spojených se stěhováním.

Zaměstnavatelé (Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců) mohou zažádat o finanční podporu, kterou pokryjí část nákladů na školení nových zaměstnanců, stážistů či učňů a na pomoc s jejich adaptací.

Jak se zapojit?

Více informací, včetně kontaktů na hlavní země poskytující příspěvky naleznete na Evropském portále pracovní mobility: https://ec.europa.eu/eures/public/cs/reactivate-js

Poslední aktualizace: 6. 3. 2020