Projekty v realizaci

Regionální individuální projekty

Název projektu / registrační číslo

Kontaktní osoba

Cílová skupina projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Flexibilně do práce v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000039

Ing. Květa Duchoňová
kveta.duchonova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 671


 

Uchazeči o zaměstnání, kteří se starají o dítě do 15 let věku, popřípadě pečující o jiné závislé členy rodiny (zdravotně postižené, seniory apod.)

01/2016

04/2023

Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000040

Mgr. Veronika Jelínková
veronika.jelinkova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 632

Uchazeči o zaměstnání, kteří splňují alespoň dva z uvedených požadavků - evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců (popř. dlouhodobá ev.), nízká úroveň vzdělání nebo pobírání dávek hmotné nouze.

04/2016 04/2023

Outplacement v Ústeckém kraji
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006091

Mgr. Dominika Jiroušková
dominika.jirouskova@uradprace.cz
Tel.: 950 171 646

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

01/2018 12/2021
Záruky pro mladé v Ústeckém kraji        

Soutěžní projekty

Název projektu / registrační číslo

Realizátor

Kontaktní osoba

Místo realizace (okres)

Cílová skupina projektu

Začátek projektu

Konec projektu

Mosty 2016
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000646

Work-Bridge, z. s.   Děčín Uchazeči o zaměstnání ve věku 15-30 let s kvalifikací ISCED 0-3, ohrožené soc. vyloučením nebo soc. vyloučené 10/2016 12/2017

Nová příležitost - s podporou za lepším uplatněním na trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002682

TIVIT spol. s r.o.   Děčín Uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců 10/2016 06/2018

Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785

Ústecký kraj   Děčín Mladí lidé od 15 do 29 let věku 06/2016 10/2018

Prostupné zaměstnávání v SMS
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007490

Ústecký kraj Petra Hamerská
pethame@mmdecin.cz
Tel.: 412 151 081, 606 653 187
Děčín Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 10/2017 09/2020

ZPĚT K JISTOTÁM
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003076

JOB ASISTENT s.r.o.   Děčín Uchazečky o zaměstnání evidované déle než 5 měsíců 02/2017  

Chceme pracovat
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937

Tenisový klub Jirkov Andrea Bauerová, Dis.
BauerovaAndrea@email.cz
Tel.: 734 300 769, 776 776 666
Chomutov Uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let 03/2017 02/2019

Práce se nebojíme
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003865

RADKA z.s. Bc. Olga Šoltésová
scr@kadan.cz
Tel.: 734 454 480
Chomutov Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 01/2017 12/2019

Rovné šance pro ženy na trhu práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003126

LEADER ACADEMY o.p.s.   Chomutov Uchazečky o zaměstnání evidované déle než 5 měsíců 11/2016 10/2018

Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Světlo Kadaň z.s.   Chomutov Osoby ve věku 15 - 26 let ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené 08/2016 07/2018

Práce a rodina
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003343

Farní charita Lovosice Mgr. Lydie Chroustová
Lydie.chroustova@fchlovosice.cz
Tel.: 734 782 709
Litoměřice Uchazečky o zaměstnání 02/2017 01/2019

Aktivní padesátka potřetí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.   Louny Uchazeči a zájemci o zaměstnání ve věku 50 a více let 12/2016 11/2018

Aktivní po pětapadesáti
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009172

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. Eva Kapicová
E.Kapicova@seznam.cz
Tel.: 604 556 236
Louny Nezaměstnané osoby ve věku 55-64 let (déle než 5 měsíců bez zaměstnání) 12/2018 9/2020

Čas na změnu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

MAS Vladař o.p.s.   Louny Osoby ve věku 50 a více let 09/2016 08/2018

MAMA club
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210

MAS Vladař o.p.s.   Louny Ženy ohrožené na trhu práce 01/2017 12/2018

NOVÝ SMĚR
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952

LEADER ACADEMY o.p.s. Ing. Zdeněk Bauer
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
Louny Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 04/2017 03/2019

Nový směr
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007042

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. Blanka Hodanová
vcp@vcp-zatec.cz
Tel.: 723 517 906
Louny Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 12/2017 11/2019

Podpora OZP k trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514

Pomoc - poradenství, podpora, z.s.   Louny Osoby se zdravotním postižením 10/2016  

Práce je jistota
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007083

TJ Sokol Chožov z.s. Ing. Eliška Nodesová
enodesova@email.cz
Tel.: 776 776 666
Louny Uchazeči o zaměstnání dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní 10/2017 09/2019

Rovné šance všem
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137

LEADER ACADEMY o.p.s. Ing. Zdeněk Mach
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
Louny Národnostní menšiny 10/2018 09/2020

Rovnost žen na trhu práce v okrese Louny
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.   Louny Uchazečky o zaměstnání s dětmi do 15 let, ve věku 55 - 64 let a OZP 04/2017 03/2019

Zpět do práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009067

Počítačový club - Louny Ing. Eliška Nodesová
enodesova@email.cz
Tel.: 776 776 666
Louny Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 10/2018 09/2020

Dokážu to
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003900

KRUH pomoci, o.p.s.   Most Uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let, dlouhodobě nezaměstnaní a OZP 03/2017 02/2019

Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce v Ústeckém kraji
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Naděje - M, o.p.s.   Most Ženy ohrožené na trhu práce 01/2017  

Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

Naděje - M, o.p.s.   Most Znevýhodněná mládež, ohrožená sociálním vyloučením či sociálně vyloučená 05/2016 04/2018

CESTA ZA PRACÍ
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002292

JOB ASISTENT s.r.o.   Teplice Uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců 09/2016 08/2018

Podpora rovných příležitostí na trhu práce - Teplice
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003075

JOB ASISTENT s.r.o.   Teplice Ženy ohrožené na trhu práce 11/2016 10/2018

Společně to zvládneme
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

MAS Vladař o.p.s. Ing. Zdeněk Mach
info@leaderacademy.cz
Tel.: 737 444 602
Teplice Uchazeči o zaměstnání starší 50 let evidovaní déle než 6 měsíců 06/2017 05/2019

Stáž je moje cesta
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000614

bfz o.p.s. Ing. Jana Hrdličková
hrdlickova.jana@bfz.cz
Tel.: 775 686 049
Teplice Uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 6 měsíců ve věku 18 – 30 let 05/2016  

Práce pro rodiče v Ústí nad Labem
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003255

Michaela Nováková, DiS.   Ústí nad Labem Rodiče pečující o děti do 15ti let 01/2017  

Pracovní místa pro neslyšící
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. Jana Vraná
jana.vrana@tichysvet.cz
Tel.: 606 622 053
Ústí nad Labem Uchazeči o zaměstnání se sluchovým postižením 03/2017 03/2018

Vzděláváním k zaměstnání
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002352

Contact Line, o.p.s.   Ústí nad Labem Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 09/2016 12/2017

Vzdělávej se a najdi si práci v Ústeckém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s. Helena Horáčková
horackova.helena@centrum.cz
Tel.: 731 549 069
Ústí nad Labem Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané 09/2018 08/2020

ASTRA
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003107

Sociální agentura, o.p.s.   Teplice, Ústí nad Labem Ženy se zdravotním postižením 01/2017 12/2018

Aktivizace pracovního potenciálu žen 55+
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003182

bfz o.p.s.   Teplice, Litoměřice Nezaměstnané ženy ve věku 55 až 64 let 01/2017 12/2018

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

Ústecký kraj   Teplice, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Ústí nad Labem Mladí lidé od 15 do 29 let věku 06/2016 10/2018

Komplexní program podpory žen s dětmi mladšími 15 let věku na trh práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003352

OMNI TEMPORE o.p.s.   Děčín, Most Ženy s dětmi mladšími 15 let věku (uchazeči a zájemci) 03/2017 02/2019

Návrat na trh práce i po třicítce – NÁVRAT
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007027

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. Marcel Dittrich
dittrich@lvs-litvinov.cz
Tel.: 734 314 684
Děčín, Most, Ústí nad Labem Dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby ve věku 30 a více let 11/2017 10/2019

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama!
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273

Asociace občanských poraden   Děčín, Louny, Most, Ústí nad Labem Ženy ohrožené na trhu práce 01/2017  

Společně
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090

OMNI TEMPORE o.p.s. Bc. Nina Obšilová
khk@khk-usti.cz
Tel.: 776 771 735
Most, Teplice, Ústí nad Labem Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 01/2018 12/2019

TANDEM
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004057

Sociální agentura, o.p.s.   Teplice, Ústí nad Labem Nízko kvalifikované osoby se zdravotním postižením 05/2017 04/2019

Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na regionální trh práce - NADĚJE
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007027

OMNI TEMPORE o.p.s. Marcel Dittrich
info@omni-tempore.cz
Tel.: 734 314 684
Děčín, Most Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce 12/2017 11/2019

Znovuzačlenění na trh práce i po padesátce – NAŠE ŠANCE
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004059

OMNI TEMPORE o.p.s. Marcel Dittrich
info@omni-tempore.cz
Tel.: 734 314 684
Louny, Most Uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let s nízkou úrovní kvalifikace 03/2017 03/2019

Zpátky mezi kolegy
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008115

bfz o.p.s. Ing. Jana Hrdličková
jana.hrdlickova@bfz.cz
Tel.: 775 686 049
Děčín. Ústí nad Labem Uchazeči a zájemci o zaměstnání 09/2018 02/2020

Národní individuální projekty

Poslední aktualizace: 10. 5. 2022