Poradenské služby

Jejich cílem je orientovat klienty k samostatnému rozhodování na základě nabídky široké škály informací, vést klienty k aktivnímu a tvůrčímu vyrovnání se s problémovou situací a napomoci mu, aby na základě zmapování svých možností sám hledal účinné cesty k řešení problému a sám učinil konečné rozhodnutí.

Poskytují je profesní poradci úřadu práce, kteří mohou v případě potřeby zprostředkovat další odborné služby od jiných specialistů.

Poskytovaná odborná činnost je zaměřena na řešení specifických osobních, sociálních a zdravotních problémů, které mohou být bariérou klienta při hledání vhodného zaměstnání, na získání schopností orientovat se na trhu práce, pomoc při rozhodování volby a změny zaměstnání. Poradenství probíhá formou individuálních konzultací a skupinových programů.

Individuální poradenství nabízí klientům pomoc v obtížných životních situacích, při neúspěšném hledání zaměstnání, výběru vhodného typu rekvalifikace, posuzování osobnostních předpokladů uchazeče při volbě i změně zaměstnání, ujasnění si schopností a dovedností, posílení sociálních dovedností a poradenství pro občany se zdravotním postižením. Cílem je orientovat klienty k samostatnému rozhodování na základě nabídky široké škály informací, vést klienty k aktivnímu a tvůrčímu vyrovnání se s problémovou situací a napomoci mu, aby na základě zmapování svých možností sám hledal účinné cesty k řešení problému a sám učinil konečné rozhodnutí.

- individuální poradenství v obtížných životních situacích a spolupráce při jejich řešení
- sestavení osobní dokumentace (životopis, průvodní dopis)
- individuální školení k práci s Portálem MPSV
- příprava na pohovor se zaměstnavatelem (výběrové řízení)
- mapování možností při výběru dalšího vhodného vzdělávání (SŠ, VOŠ, VŠ, příp. profesní vzdělávání a doškolování)

Služby jsou poskytovány 2 x měsíčně v určené dny přímo na Kontaktním pracovišti Hustopeče. Je zapotřebí se předem objednat a to buď přímo, přes níže uvedený kontakt na poradkyni, nebo prostřednictvím zprostředkovatelky. V ostatní dny jsou profesní poradkyně k zastižení v úředních hodinách na Kontaktním pracovišti Břeclav.

Pracovní rehabilitace - pro bližší informace klikněte přímo na nadpis, popř. kontaktujte poradce pro OZP (viz. kontakty dole).

Rekvalifikace

- poradenství ke změně kvalifikace je poskytováno poradci pro rekvalifikace (v případě zájmu si můžete sjednat osobní schůzku na Kontaktním pracovišti v  Břeclavi - viz. kontakty dole).

Obecné informace o rekvalifikacích naleznete zde

Formulář žádosti o tzv. Zvolenou rekvalifikaci naleznete zde (482.01 kB)

V případě zájmu o rekvalifikační kurz kontaktujte svoji zprostředkovatelku.

Služby pro školy

Pro celý okres Břeclav zajišťuje Kontaktní pracoviště Břeclav (Informační a poradenské středisko - IPS) služby školám:

- volba povolání pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro absolventy U, OU a SŠ
- skupinové volby povolání probíhají vždy v úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách na IPS v Břeclavi
POZOR – vždy je nutné se dopředu telefonicky objednat (viz Kontakty) !!!

Kontakty

Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Břeclav:

• Mgr. Kristína Beránková - vedoucí oddělení, 3. patro
  tel : 950 107 488
  email: kristina.berankova@uradprace.cz

Profesní poradenství, poradenství pro volbu povolání, 3.patro

• Mgr. Jitka Švirgová  
  tel : 950 107 430
  email: jitka.svirgova@uradprace.cz

• Ing. Lenka Truksová
  tel : 950 107 426
  email: lenka.truksova@uradprace.cz

Poradenství pro rekvalifikace, 2.patro

• Mgr. Hana Majerová –  dveře č.222
  tel. 950 107 489
  e-mail: hana.majerova@uradprace.cz

• Monika Gajdošová – dveře č.222
  tel. 950 107 423
  e-mail: monika.gajdosova@uradprace.cz

Poradenství pro OZP, pracovní rehabilitace, 2.patro

• Mgr. Adéla Janulíková – dveře č.223
  tel. 950 107 442
  e-mail: adela.janulikova@uradprace.cz