Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte mají dlouhodobí pěstouni a také pěstouni, kteří převzali dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu (jednorázová dávka dle věku dítěte na nákup vybavení a ošacení pro převzaté dítě). Převzala-li osoba pečující dítě do pěstounské péče po přechodnou dobu, nesmí součet příspěvků při převzetí dítěte u této osoby pečující přesáhnout částku 40 000 Kč v období posledních 12 kalendářních měsíců přede dnem podání žádosti o tento příspěvek.

Pokud pěstoun na přechodnou dobu převzal zároveň dítě do dlouhodobé pěstounské péče, příspěvek při převzetí dítěte vyplacený na toto dítě se nezapočítává do částky 40 000 Kč pro pěstouna na přechodnou dobu.

Příspěvek náleží oprávněné osobě, jde-li o totéž dítě jen jednou.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

  • do 6 let, 10 800 Kč,
  • od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,
  • od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující poskytující dítěti zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte:

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list,
  • rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje) nebo návrh, který byl podán k soudu na zahájení soudního řízení o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte nebo usnesení o zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední,
  • čestné prohlášení osoby o počátečním datu osobní péče o dítě, která podala návrh na svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo návrh na její jmenování poručníkem, nebo osoby, která osobně pečuje o dítě v průběhu řízení o svěření dítěte do její pěstounské péče nebo předpěstounské péče nebo o jejím jmenování poručníkem dítěte, pokud bylo zahájeno z moci úřední. Čestné prohlášení se podává na tiskopise předepsaném ministerstvem,
  • rozhodnutí krajského úřadu o zařazení osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu podle § 27a odst. 1 až 3 zákona, jedná-li se o osobu v evidenci,
  • vyjádření podle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že žadatel o dítě osobně pečuje, pokud bylo řízení o pěstounské péči, předpěstounské péči nebo o jmenování poručníkem, zahájeno z moci úřední nebo že žadatel o dítě osobně pečuje a tato péče není zjevně bezdůvodná, pokud žadatel sám podal návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo návrh na jeho jmenování poručníkem dítěte (§ 16a odst. 3 zákona, jde-li o žádost osoby podle § 2a písm. c) bodu 2 nebo 3 ZSPOD).

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o příspěvek při převzetí dítěte:

LETÁKY:

Příspěvek při převzetí dítěte

FORMULÁŘE:

Žádost o příspěvek při převzetí dítěte

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

 

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023