Příspěvek na bydlení_Fond soudržnosti

Název projektu:

Příspěvek na bydlení_Fond soudržnosti

Doba realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.05.7.63/0.0/0.0/23_170/0015609

Místo realizace Krajská pobočka ÚP ČR Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Příbram, Ústí nad Labem, Zlín

Forma financování:

Operační program Životní prostředí

 

Předmětem projektu je kompenzace části vynaložených nákladů na pokrytí cen energií v rámci vyplacených příspěvků na bydlení Úřadem práce ČR, jehož prostřednictvím jsou příspěvky na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů poskytovány zranitelným domácnostem.

Cílová skupina: Podpořené zranitelné domácnosti.

Cílem projektu je pomoc při zmírnění důsledků energetické krize, která byla způsobena válečným konfliktem Ruska proti Ukrajině, a to kompenzací vysokých cen energií zranitelným domácnostem prostřednictvím příspěvku na bydlení, který je vyplácen Úřadem práce ČR.

 

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

 

Projekt flexibilně reaguje na nově vzniklou situaci související s konfliktem na Ukrajině a dále podporuje zmírnění důsledků energetické krize.