Příručky a odkazy

 

Příručky: http://www.esfcr.cz/folder/4626/
Důležité odkazy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/
Evropský sociální fond v ČR: https://www.esfcr.cz/
Národní vzdělávací fond: http://www.nvf.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/
Centrum pro regionální rozvoj: http://www.crr.cz/
Magistrát hl.m. Prahy http://www.praha-mesto.cz/
Strukturální fondy EU: http://www.strukturalni-fondy.cz/
Delegace Evropské komise v ČR: http://www.evropska-unie.cz/
Informace o vstupu ČR do EU: http://www.euroskop.cz/

 

Poslední aktualizace: 5. 8. 2019