Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji

Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00052

Výsledky projektu:

Účastníci projektu získali díky aktivitám projektu nové znalosti a dovednosti, někteří i přímo pracovní praxi, jiní zahájili samostatnou výdělečnou činnost, což vede ke zvýšení uplatnitelnosti účastníků projektu na trhu práce i v budoucnu plně v souladu s udržitelností projektu.

Počet podpořených osob –  plánováno 325 – dosaženo 312

Přehled realizace:

Výběry účastníků projektu a Informační schůzky probíhaly na jednotlivých pracovištích ÚP ČR v Karlovarském kraji. Během Informačních schůzek a bezprostředně navazujících Vstupních modulů, kterých se zúčastnilo 528, bylo přímo do projektu zapojeno 354 osob.

Do Motivačních kurzů, které následovaly, bylo zařazeno celkem 354 účastníků a úspěšně kurzy ukončilo 312 účastníků.

Účastníci projektu mohli v rámci projektu absolvovat rekvalifikační kurz. Na rekvalifikační kurz bylo zařazeno 193 osob. Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 178 účastníků. V projektu bylo taktéž počítáno s možností využití Pracovní diagnostiky, ovšem v průběhu projektu o ni žádný účastník neprojevil zájem.

Jedním z cílů projektu bylo zaměstnat 51 osob na SÚPM vyhrazená v rozpětí 6 – 12 měsíců poskytování finančního příspěvku nebo na pomoci při zahájení samostatné výdělečné činnosti 6 účastníkům.  Možnost SÚPM vyhrazená  byla využita pro 53 účastníků projektu a 5 zahájilo SVČ.

Projekt byl úspěšný.  Přínos pro cílovou skupinu byl odpovídající záměrům projektu, proto na základě zkušeností z předcházejících obdobných projektů (Šance pro rodiče v Karlovarském kraji) a i tohoto, byl připraven i další projekt zaměřený na obdobnou cílovou skupinu, Rodina není překážkou v Karlovarském kraji.