PRACOVNÍ REHABILITACE

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce ČR.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci na základě:

  • doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba, která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením
  • doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která přestala být invalidní
  • dále též fyzické osobě, které byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to na základě její žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce.

 

Formuláře ke stažení

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace si můžete stáhnout zde.

 

Kontaktní osoby pro Liberecký kraj

Kontaktní pracoviště v České Lípě
Ing. Hana Václavíková
Tel.: 950 108 439
Email: hana.vaclavikova1@uradprace.cz
 
Kontaktní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Iveta Zítková
Tel.: 950 120 451
Email: iveta.zitkova@uradprace.cz
 
Kontaktní pracoviště v Liberci
Bc. Markéta Šislerová
Tel.: 950 132 632
Email: marketa.sislerova@uradprace.cz
 
Kontaktní pracoviště v Semilech
Martina Šídová
Tel.: 950 160 416
Email: martina.sidova@uradprace.cz
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace: 8. 3. 2024