Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována dle  zákona č. 435/2004 Sb. (771.02kB), o zaměstnanosti, v platném znění a  vyhlášky č. 518/2004 Sb. (202.78kB), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

Pracovní rehabilitace je komplexní proces, který umožňuje lidem se zdravotním postižením udržet si stávající práci nebo se připravit na povolání či pracovní činnosti, které jsou pro ně vhodné.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci zhoršil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením. V součinnosti s osobou se zdravotním postižením probíhá podle Individuálního plánu pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.

Bližší informace poskytnou specialisté ÚP ČR. Kontakt na poradce pro osoby se zdravotním postižením obdržíte na kontaktním pracovišti v místě trvalého bydliště.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) je možné nalézt na /web/cz/formulare-ke-stazeni.

 

Kontakty:

PORADCE PRO ZAMĚSTNAVATELE PRO ZLÍNSKÝ KRAJ:

 

Mgr. Jana Kotlandová                           950 175 414        jana.kotlandova@uradprace.cz

 

PORADCI PRO KLIENTY OZP:

 

Kroměříž                      

Bc. Vendula Pecinová                             950 130 338        vendula.pecinova@uradprace.cz

 

Uherské Hradiště                                              

Adéla Halouzková                                  950 170 215       adela.halouzkova@uradprace.cz

 

Vsetín                                                                     

 

 

Zlín

Alena Kobylíková Škrabanová             950 175 512       alena.kobylikova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 1. 6. 2023