Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci zhoršil natolik, že nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří zejména:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje pracoviště Úřadu práce ČR místně příslušné podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to na základě její žádosti.

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace naleznete zde.

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci poradenství Úřadu práce ČR.

Kontaktní osoby:


Koordinátor zaměstnávání OZP pro KrP v Olomouci:

Bc. Radomíra Kvapilová, tel. 950 141 688, radomira.kvapilova@uradprace.cz

Poradci OZP a poradci pro pracovní rehabilitaci:

Pracoviště

Jméno

Telefon

E-mail

  Jeseník  Kateřina Křivohlávková   950 121 462  katerina.krivohlavko@uradprace.cz
 Diana Šašinková   950 121 323  diana.sasinkova@uradprace.cz
  Olomouc  Bc. Radomíra Kvapilová   950 141 688  radomira.kvapilova@uradprace.cz
 Ing. Adriani Kamidinová   950 141 453  adriani.kamidinova@uradprace.cz
 Blanka Smetanová   950 141 493  blanka.smetanova@uradprace.cz
  Prostějov  Monika Piskláková DiS.   950 154 456  monika.pisklakova@uradprace.cz
 Ing. Hana Olšanská   950 154 322  hana.olsanska@uradprace.cz
  Přerov  Eva Bijová   950 155 422  eva.bijova@uradprace.cz
 Bc. Alena Hradilová, DiS.   950 155 322  alena.hradilova@uradprace.cz
  Šumperk  Sofie Hečková   950 164 361  sofie.heckova@uradprace.cz
 Mgr. Helena Pavlíková   950 164 369  helena.pavlikova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 3. 3. 2022