Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 
  • Navazuje na sérii projektů, které jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců,
  • přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR,
  • cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců a rovněž fyzické osoby (OSVČ, nestátní neziskové organizace),
  • doba realizace: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2022,
  • realizace vzdělávání probíhá podle potřeb a výběru zaměstnavatele,
  • s příspěvkem ve výši 85 % na vzdělávací aktivitu a 100 % na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání (v režimu de minimis) nebo ve výši blokové výjimky podle nařízení Komise EU č. 651/2014. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy, která činí 198,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 nebo kratší pracovní době podle § 80 zákoníku práce, limit 33 000,00 Kč je stanoven souhrnně na všechny vzdělávací aktivity v jednom měsíci na jednoho zaměstnance v rámci projektu POVEZ II,
  • potvrzení bezdlužnosti mají platnost 1 měsíc,
  • příjem žádostí do projektu probíhá formou výzev prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách.

Manuál pro zájemce a další informace je možno nalézt: https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

 

Kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou
Ing. Lucie Šídová
Tel.: 950 120 486
e-mail: lucie.sidova@uradprace.cz

Iva Králová
Tel.: 950 120 471
e-mail: iva.kralova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 3. 11. 2020