Poradenské činnosti, IPS

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO

PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

 

SLUŽBY IPS JSOU URČENY

· žákům základních škol

· studentům a absolventům SŠ, VOŠ a VŠ

· uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům

 

 

IPS POSKYTUJE AKTUÁLNÍ INFORMACE O

· síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

· studijních a učebních oborech

· podmínkách a průběhu přijímacího řízení

· charakteristice a nárocích jednotlivých profesí

· možnostech uplatnění absolventů všech stupňů vzdělání v praxi

· situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

· podmínkách a možnostech rekvalifikace

 

 

IPS KLIENTŮM POMÁHÁ

· při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru

· při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

· při změně studia, při přestupu na jinou školu

 

 

IPS MÁ K DISPOZICI

· celorepublikovou databázi škol

· počítačový program pro testování profesních zájmů

· popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích

· informační materiály o středních školách

 

 

IPS REALIZUJE

· individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol zaměřené na volbu povolání

· samoobslužné testování profesních zájmů

· individuální a skupinové poradenství pro studenty středních škol zaměřené na problematiku vstupu do zaměstnání

· skupinové a individuální poradenství směřující k uplatnění na trhu práce pro uchazeče o zaměstnání, resp. veřejnost

 

 

 

ODKAZY:

Přehlídky středních škol a burz práce 2023/2024

Leták IPS

Video IPS

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání

Úřad práce – krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Kroměříž

Erbenovo nábřeží 4251/2c,
767 01 Kroměříž 1

kancelář č. 120

950 130 334

ips.km@uradprace.cz
Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

Na Morávce 1215,
686 52 Uherské Hradiště 1

kancelář č. 417

950 170 251

ips.uh@uradprace.cz
Kontaktní pracoviště Vsetín

Pod Žamboškou 1024,
755 01 Vsetín 1

kancelář č. 113

950 173 469

ips.vs@uradprace.cz
Kontaktní pracoviště Zlín

Čiperova č.p. 5182,
760 42 Zlín 1

kancelář č. 506

950 175 519

ips.zl@uradprace.cz

 

 

INFORMACE K VOLBĚ POVOLÁNÍ A KARIÉROVÉMU PORADENSTVÍ NAJDETE TAKÉ NA INTERNETU

 

 

www.uradprace.cz - portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 • www.burzaskol.cz - databáze středních škol Zlínského kraje
 • www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze všech typů škol, informace, rady
 • www.is.braillnet.cz - databáze škol pro zdravotně postižené
 • www.vysokeskoly.cz - celostátní databáze, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.studuj.to - snadno dostupné informace o vysokých školách
 • www.vysokeskoly.com – databáze vysokých škol, vyhledávač oborů, zajímavosti
 • www.scio.cz - informace a možnosti přípravy na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ
 • www.cermat.cz – centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zkušební přijímací testy na střední školu
 • www.infoabsolvent.cz - informace k volbě povolání, videofilmy, profitest
 • www.narodnikvalifikace.cz - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR
 • www.zkola.cz - informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje (Kam na školu ve Zlínském kraji, Přijímací řízení na SŠ a VOŠ, II. a další kola přijímacího řízení na SŠ, Podpora řemesel v odborném školství aj.)
 • www.europass.cz - celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele
 • www.monitorzk.cz – datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje – klíčové profese, zaměstnatelnost mladých
 • http://www.burzavsetin.cz/ - propagační web pro Burzu práce a přehlídku středních škol ve Vsetíně a další důležité informace pro volbu povolání

 

 

 

PORADENSTVÍ

 

 

INTERNÍ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ

Motivační programy k sebeprezentaci a změnám v zákonech (informace o situaci na trhu práce v regionu a ČR, poradenství zaměřené na schopnost sebeprezentace u zaměstnavatele, zpracování vhodné osobní dokumentace, vyhledávání pracovních míst a upozornění na novely zákonů).

Další motivační programy: Informace k důchodové problematice, Poradenství k podnikání, Komunikační dovednosti při jednání se zaměstnavatelem.

Job club je skupinový poradenský program spojený s nácvikem komunikačních dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Informační schůzky pro nově evidované uchazeče (poradenství k hledání uplatnění a kontaktování zaměstnavatele, aktuální nabídka poradenských programů, rekvalifikací, nástrojů APZ, služeb ÚP, EURES poradenství, informace o situaci na trhu práce, atd.).

 

 

INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Karierové poradenství - poradenství k uplatnění v zaměstnání při využití možností a schopností uchazeče, doplněný doporučením dalšího postupu.

Zpracování životopisu, motivačního dopisu.

Poradenství ke studiu - informace o všech stupních vzdělání, konzultace, testy.

Psychologické poradenství - konzultace s psychologem, kdy odborník hledá společně s klientem optimální řešení jeho problémů, event. doporučí další formu terapie.

Sociálně - psychologické poradenství - psychologické a sociální poradenství pro osoby, které se nacházejí v obtížné životní situaci a uvítají podporu při překonání psychických a sociálních obtížích. Zajišťuje psycholog.

Pracovní rehabilitace - je určena pro osoby se zdravotním postižením a jedná se o souvislou činnost, zaměřenou na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Součástí žádosti o pracovní rehabilitaci musí být doklad osvědčující, že žadatel je osobou se zdravotním postižením.

EURES - poradenství pro práci v zemích EU/EHP a Švýcarsku. Poskytujeme pro širokou veřejnost, studenty i klienty v evidenci ÚP ČR.

 

EXTERNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

Veřejná zakázka na externí poradenské činnosti ve Zlínském kraji je v současné době v přípravě.

Poradenství

Úřad práce – krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Kroměříž

Erbenovo nábřeží 4251/2c,
767 01 Kroměříž 1

kancelář č. 120 a č. 113

950 130 334
950 130 340

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

Na Morávce 1215,
686 52 Uherské Hradiště 1

kancelář č. 416

950 170 278

Kontaktní pracoviště Vsetín

Pod Žamboškou 1024,
755 01 Vsetín 1

kancelář č. 113 a č. 111

950 173 469
950 173 443

Kontaktní pracoviště Zlín

Čiperova č.p. 5182,
760 42 Zlín 1

kancelář č. 506

950 175 519
950 175 532

 

Poslední aktualizace: 24. 1. 2024