Poradenství pro OZP/Pracovní rehabilitace

Poradenství pro OZP/Pracovní rehabilitace

 • poradenství pro osoby, které dosud nemají statut OZP
 • poradenství pro OZP (invalidní důchodci, osoby zdravotně znevýhodněné)
 • obecné informace pro OZP
 • poradenství k pracovnímu uplatnění na chráněném pracovním místě či u běžného zaměstnavatele
 • informace k pracovní rehabilitaci
 • zajištění ergodiagnostického vyšetření 

Cílem pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení vhodného zaměstnání u osob, jejichž zdravotní stav se v průběhu nemoci změnil natolik, že nejsou schopni vykonávat svoji dosavadní profesi.

Je realizována pracovníky poradenství Úřadu práce ČR ve spolupráci s poradci pro zprostředkování, pracovníky trhu práce, zástupci neziskových organizací a lékaři.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří: 

 • poradenská činnost
 • zprostředkování zaměstnání
 • příprava na budoucí povolání
 • specializované rekvalifikační kurzy
 • příprava k práci
 • další typy aktivit dle potřeb účastníka

O pracovní rehabilitaci může požádat:

 • osoba se zdravotním postižením, nebo
 • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař, nebo
 • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení, nebo
 • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
   

Kontakty na odpovědné pracovníky Úřadu práce ČR:

OZP - Poradce pro zaměstnavatele

Mgr. Leona Konečná, tel. 950 144 709, email: leona.konecna@uradprace.cz

Bc. Eliška Šafránková, DiS., tel. 950 144 481, e-mail: eliska.safrankova@uradprace.cz

 

OZP – poradce pro klienty

Chrudim:

Markéta Pětivoká, tel: 950 119 472, email: marketa.petivoka@uradprace.cz

Pardubice:

Michal Bareš, tel. 950 144 739, email: michal.bares1@uradprace.cz

 

Svitavy:

Martina Peterková, DiS.tel: 950 163 445, email: martina.peterkova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí:

Jana Zachařová, tel.: 950 172 439, email: jana.zacharova@uradprace.cz

 

 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023