Poradenské služby

Útvar poradenství poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání odbornou pomoc a podporu při hledání vhodného uplatnění na trhu práce. Realizuje akce skupinového poradenství,individuální poradenství,profesní diagnostiku. Zařazování do jednotlivých forem poradenství je posuzováno individuálně,vychází se zejména z pracovních a životních zkušeností,dosažené kvalifikace a stupně vzdělání a z možností uplatnění na trhu práce.

Individuální poradenství

Nabízí odbornou pomoc jednotlivci,je podporou k aktivnímu hledání zaměstnání. Jedná se o individuální pohovor nejen v oblastech souvisejících s nezaměstnaností a se zařazením do pracovního poměru. Možnost řešení problematiky volby vhodného povolání,orientace na trhu práce,pomoc při sepisování životopisu a motivačního dopisu,apod.

Skupinové poradenství

Poradenské programy jsou zaměřeny zejména na získání kompetencí pro uplatnění se na trhu práce,získání nebo prohloubení schopností a dovedností,zmapování vlastního potenciálu,sebepoznání. Práce ve skupině přináší výhody navázání nových kontaktů a zároveň nabízí možnosti řešení stávající situace klienta.

obrázek"/

Profesní diagnostika

Profesní neboli pracovní diagnostikou se ověřují předpoklady jednotlivce k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání. Psychodiagnostické metody pomohou uchazeči vybrat z možností dalšího pracovního uplatnění.

Online poradenství pro uchazeče o zaměstnání

Hledání práce a oslovení zaměstnavatele - stáhnout (PPSX, 4.54 MB)

Jak se písemně prezentovat - stáhnout (PPSX, 3.24 MB)

Jak zapůsobit u pohovoru - stáhnout (PPSX, 1.15 MB)

Pracovně právní otázky - stáhnout (PPSX, 1.31 MB)

Rekvalifikace a další vzdělávání - stáhnout (PPSX, 1.54 MB)

Zahájení podnikání - stáhnout (PPSX, 2.71 MB)

Nabídka poradenských služeb KrP ÚP ČR - stáhnout (PPSX, 1.45 MB)

 

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023