Poradenství

Informace pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a další klienty Úřadu práce ČR

INFORMAČNÍ LETÁKY

Životopis a motivační dopis (321,15 kB)
Hledám zaměstnání (240,08 kB)
Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání (263,91 kB)
Job club (245,84 kB)
Rekvalifikace (242,95 kB)
Volba a změna povolání (243,83 kB)
Zvažuji podnikání (285,64 kB)

PORADENSTVÍ

Uchazečům o zaměstnání a dalším klientům jsou poskytovány Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci a jejími pracovišti v jednotlivých okresech bezplatné poradenské služby. Některé služby jsou nabízeny v kombinaci s rekvalifikačními kurzy nebo jinými programy, například jako součást grantových projektů, a mohou být zabezpečovány ve spolupráci s jinými organizacemi. Zde mohou klienti získat informace i bez nutnosti kontaktování odborných poradců. 

REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY A SOUTĚŽNÍ PROJEKTY

Projekty představují další možnost pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, jak vyřešit vlastní nezaměstnanost.

Regionální individuální projekty připravuje krajská pobočka úřadu práce. Zaměřuje se přitom na ty cílové skupiny, které podle jejích zkušeností potřebují na cestě k zaměstnání největší podporu.

Realizátorem soutěžních projektů není Úřad práce ČR, ale jiný subjekt (nejčastěji komerční vzdělávací nebo poradenské zařízení nebo nezisková organizace). Úřad práce ČR se na realizaci projektu podílí pouze tím, že účast v něm nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání (pokud se domnívá, že jeho aktivity by jim mohly pomoci získat pracovní uplatnění).

Projekt je vždy určený pro konkrétní cílovou skupinu (ženy s malými dětmi, nezaměstnaní se základním vzděláním, nezaměstnaní starší 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Obsahuje soubor aktivit, které mají účastníky připravit na pracovní uplatnění a pomoci jim získat pracovní místo (např. poradenství, rekvalifikace, finanční příspěvek zaměstnavateli, který přijme účastníka projektu do pracovního poměru).

Projekty jsou nejvhodnější pro ty, kdo nevědí, jak si najít práci, nebo se jim přes veškerou snahu nedaří pracovní místo získat. Realizátoři projektu přebírají část zátěže spojené s hledáním nového pracovního uplatnění za účastníka projektu (např. oslovují zaměstnavatele a nabízejí jim možnost zaměstnat účastníky projektu a získat přitom finanční prostředky na úhradu části jejich mezd). Jsou účastníkům projektu k dispozici radou a pomocí při hledání práce i v nejrůznějších životních situacích.

Aktuální nabídku soutěžních projektů v Olomouckém kraji najdete ZDE.
 

Poslední aktualizace: 22. 1. 2024