Poradenské činnosti – nabídka

Pracovat a žít v digitálním světě

Cílem poradenského programu je seznámení účastníků se základy práce na PC a osvojení si základů počítačové gramotnosti se zaměřením na hledání zaměstnání, orientaci a sebeprezentaci na trhu práce. Součástí je též orientace na digitální začlenění účastníků v rámci stále se rozvíjejícího pokroku v oblasti počítačových technologií a poskytnutí informací a základních znalostí bezpečného využívání internetu pro každodenní běžné úkoly (např. vyhledávání informací o volných místech, komunikace prostřednictvím sociálních sítí, internet banking). Účastníci programu budou podporováni v aktivním přístupu k hledání pracovního uplatnění prostřednictvím IT technologií.

 

Sestavení životopisu a motivačního dopisu

Skupinová činnost v rozsahu 6 hodin. Účelem této aktivity je poskytnout poradenské činnosti k osvojení si konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění se na trhu práce. Obsahem je získání znalostí a dovedností, jako je např. význam a potřebnost životopisu jako součásti základního portfolia uchazeče o zaměstnání, životopis z pohledu zaměstnavatele, druhy životopisů vč. ukázek, zohlednění a úprava životopisu pro konkrétní pracovní místo, základní a doplňkové části životopisu, jeho struktura, sestavení vlastního životopisu, cesta k uložení životopisu na Portál MPSV nebo obdobné webové stránky. Účastníci se seznámí s motivačním dopisem a průvodním dopisem, jeho obsahem, úpravou a účelem při hledání zaměstnání. Vytvoří si vzorový motivační dopis. Vytištění životopisu, vzorového motivačního dopisu včetně průvodního dopisu do PVC desek a uložení na flash disk, které si účastník po poradenství ponechá.

 

Nácvik sebeprezentace a komunikace

Skupinová činnost v rozsahu 6 hodin. Poradenská činnost obsahuje tyto části: sebehodnocení a uvědomění si významu pozitivního prvního dojmu, verbální a neverbální komunikace, nesprávné komunikační návyky, slabé a silné stránky osobnosti a jejich využití v sebeprezentaci, vzhled, volba oblečení pro přijímací pohovor, jak zaujmout a zdůraznit své přednosti, příprava vlastních otázek a reakce na nečekané otázky během pohovoru, praktický nácvik.

 

Zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Potýkáte se s finančními problémy a nevíte, jak předcházet osobní finanční krizi? Tato poradenská činnost vám osvětlí pojmy a problematiku finančnictví. Obsahem je: Úvod do finanční gramotnosti – peníze, finanční trh; Finanční toky domácnosti – příjmy a výdaje; Bankovní a nebankovní sektor, srovnání; Produkty na trhu financí; Insolvence, exekuce; Osobní bankrot a způsoby oddlužení; Finanční plánování; Daňová soustava; Ochrana spotřebitele; Zdroje informací.

 

Zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Vyznáte se v pracovně-právní oblasti? Víte, kdy musí být podepsána pracovní smlouva, kdy a za jakých podmínek můžete dostat výpověď? Co je práce na dohody konané mimo pracovní poměr? Je tu pro Vás připravena poradenská činnost, která vás seznámí se Zákoníkem práce, Zákonem o zaměstnanosti, pracovní smlouvou a jejími náležitostmi, podmínkami uzavření a ukončení pracovního poměru, Dohodou o provedení práce, Dohodou o pracovní činnosti, odvody sociálního a zdravotního pojištění – zaměstnanec a OSVČ, mateřskou a rodičovskou dovolenou, podmínkami nároku na pobírání důchodu, typy důchodů.

 

Sebeprezentace a sestavení žitovopisu v cizím jazyce - AJ

Skupinová činnost v rozsahu 30 hodin. Máte dosažené minimálně středoškolské vzdělání a ovládáte základní znalost anglického jazyka? Během této aktivity si připravíte osobní portfolio v anglickém jazyce – vytvoření životopisu, motivačního dopisu, průvodního dopisu. Dozvíte se o souboru dokumentů EUROPASS. Připravíte se na pracovní pohovor – sebeprezentace v anglickém jazyce. Seznámíte se s pracovním prostředím v cizím státě – využití internetu.

 

Sebeprezentace a sestavení žitovopisu v cizím jazyce - NJ

Skupinová činnost v rozsahu 30 hodin. Máte dosažené minimálně středoškolské vzdělání a ovládáte základní znalost německého jazyka? Během této aktivity si připravíte osobní portfolio v německém jazyce – vytvoření životopisu, motivačního dopisu, průvodního dopisu. Dozvíte se o souboru dokumentů EUROPASS. Připravíte se na pracovní pohovor – sebeprezentace v německém jazyce. Seznámíte se s pracovním prostředím v cizím státě – využití internetu.

 

Orientace na trhu práce

Obsahuje orientaci v nabídce volných pracovních míst – zdroje, informace o službách ÚP ČR, agentury práce. Techniky vyhledávání pracovních příležitostí, pracovní portály, sociální vztahy využitelné pro získání zaměstnání.

 

Zvládání nezaměstnanosti

Skupinová činnost v rozsahu 10 hodin. Poradenská aktivita je vhodná pro ty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Poradí, jak tuto situaci zvládnout, jak sladit soukromý a pracovní život, poradí s organizací dne a jak naplánovat čas. Pomůže vám k posílení sebevědomí a k návratu do běžného pracovního prostředí.

 

Základní informace k zahájení podnikání

Skupinová činnost v rozsahu 15 hodin. Aktivita je vhodná pro všechny, kteří plánují podnikat. Obdržíte informace, jak zahájit podnikání, jak propagovat firmu. Dozvíte se, jak vytvořit podnikatelský záměr a finanční rozvahu, o povinnostech OSVČ (součinnost s úřady – s OSSZ, zdravotní pojišťovnou, finančním úřadem).

 

Skupinové a individuální poradenství pro mladé do 18 let

Cílem skupinové aktivity, ale i individuálního poradenství, je vrátit mladistvé UoZ (15 – 18 let) především zpět do školy, popř. hledat uplatnění na trhu práce.

Proč skupinová aktivita? 

 • je dobré nechat se motivovat od vrstevníků
 • je dobré vědět, že v podobné situaci nejsem sám

V rámci skupinového poradenství jsou UoZ seznámeni:

 • s možností studia na středních odborných učilištích a na středních školách 
 • s možností doplnit si základní vzdělání formou jednoletého kurzu na ZŠ
 • mohou absolvovat test zájmů (včetně interpretace testu a individuálního pohovoru s poradcem IPS)
 • obdrží přihlášku ke studiu
 • obdrží Atlas školství
 • získají informace o trhu práce, včetně nabídky volných pracovních míst
 • jsou poučeni o zaměstnávání mladistvých s odkazem na Zákoník práce
 • mají možnost si zpracovat CV a motivační dopis
 • naučí se sebeprezentaci a komunikaci k pracovnímu pohovoru u zaměstnavatele

Po absolvování skupinového poradenství pracují poradci IPS s mladistvými dále formou individuálních pohovorů. Poradenský program trvá cca 3h.
 

Skupinové poradenství pro osoby do 25 let

1 denní akce v rozsahu až 4 hodin

Jedná se o poradenství pro skupinu 18 – 25 let. Jejím cílem je orientace účastníků v jejich aktuální situaci a představení jaké mají další možnosti

 • Další studium, možnost využití testu zájmů, pomoc s výběrem školy
 • Rekvalifikace
 • Nástup do zaměstnání – sebeprezentace a pomoc s vypracováním CV, orientace na trhu práce, pracovně právní poradenství, jak na pracovní pohovor
 • Podnikání – základní informace
 • Práce v zahraničí a s tím související povinnosti vůči institucím v ČR
 • Armáda
 • Uchazeči obdrží nabídku volných pracovních míst odpovídajících jejich kvalifikaci

Výhodou skupinového poradenství je vzájemná komunikace s vrstevníky se podobnými problémy, kdy si navzájem mohou pomoci.

 

Kontaktní osoby pro Liberecký kraj

ÚP ČR KoP v Liberci
Mgr. Renata Vrkoč Fišerová, tel: 950 132 441, e-mail: renata.vrkoc@uradprace.cz
Ing. Petra Papšíková, tel: 950 132 595, e-mail: petra.papsikova@uradprace.cz

 

ÚP ČR KoP v České Lípě

Blanka Svojanovská, tel.: 950 108 460, e-mail: blanka.svojanovska@uradprace.cz
Jana Leskauerová, tel.: 950 108 436, e-mail: jana.leskauerova@uradprace.cz
 

ÚP ČR KoP v Jablonci nad Nisou
Dana Havarová, tel: 950 120 437, e-mail: dana.havarova@uradprace.cz
Tereza Sloupová, tel: 950 120 461, e-mail: tereza.sloupova@uradprace.cz
 

ÚP ČR KoP v Semilech
Bc. Jana Mazánková, tel.: 950 160 444, e-mail: jana.mazankova1@uradprace.cz
Lucie Vlčková, tel: 950 160 464, e-mail: lucie.vlckova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 13. 2. 2023