Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Informace k projektu POVEZ II včetně aktuálních dokumentů najdete na níže uvedených webových stránkách:

/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

Poslední aktualizace: 29. 8. 2023