Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (100.7kB) - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09kB) - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

 
   
   

generální ředitel ÚP ČR

Mgr. Viktor Najmon
viktor.najmon@uradprace.cz
profesní životopis (84.99kB)

Mgr. Kateřina Csillagová
ředitelka Odboru kanceláře generálního ředitele
katerina.csillagova@uradprace.cz
profesní životopis (117.69kB)
Mgr. Jaroslav Neuvirth
vedoucí Oddělení správy budovy
jaroslav.neuvirth@uradprace .cz

Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek@uradprace.cz

Bc. Kateřina Valenčíková
vedoucí Oddělení sekretariát
Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek
zdenka.cibulkova@uradprace.cz
profesní životopis (196.28kB)
Ing. PhDr. Ondřej Muravecký
vedoucí Oddělení HN a SSP
ondrej.muravecky@uradprace.cz

MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD
milena.pruzkova@uradprace.cz
Ing. Eva Stratilová
ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU
eva.stratilova@uradprace.cz
profesní životopis (85.65kB)
Ing. Jan Buba, MPA
vedoucí Oddělení zprostředkování a poradenství
jan.buba@uradprace.cz
 
Mgr. Jan Karmazín, MPA
vedoucí Oddělení agentur práce
jan.karmazin@uradprace.cz
 
Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova@uradprace.cz
 
Ing. Zdeněk Osmanczyk
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
zdenek.osmanczyk@uradprace.cz
 

Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova@uradprace.cz

Mgr. Karel Filipčík
ředitel Odboru informatiky
karel.filipcik@uradprace.cz
profesní životopis (332.59kB)
Bc. Martin Jechort
vedoucí Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT
martin.jechort@uradprace.cz

Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení provozu ICT
boris.kozic@uradprace.cz
Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru ekonomického
bohdana.berankova@uradprace.cz
profesní životopis (195.47kB)
Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova@uradprace.cz

 

Hana Míšková
vedoucí Oddělení účtárny GŘ
Ing. Jarmila Kotyzová
ředitelka Odboru personálního a vzdělávání
jarmila.kotyzova@uradprace.cz
profesní životopis (115.07kB)
Ing. Naděžda Pavlová
vedoucí Oddělení personálního
nadezda.pavlova@uradprace.cz
 
Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení vzdělávání
jaroslav.dvorak@uradprace.cz
Mgr. Ondřej Šram
pověřen zastupováním ředitele Odboru kontrolně-právního
ondrej.sram@uradprace.cz
 Mgr. Ondřej Šram
 vedoucí Oddělení kontrolního
 
Ing. et Ing. Jan Procházka
vedoucí oddělení veřejných zakázek a právní podpory
Mgr. Bohuslav Vrátník
vedoucí Oddělení interního auditu
bohuslav.vratnik@uradprace.cz
 
Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Ph.D.
Bezpečnostní ředitel a
Pověřenec pro ochranu osobních údajů petr.slechta@uradprace.cz

 

 

 
fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova@uradprace.cz
+420 724 209 037

Poslední aktualizace: 13. 1. 2022