Organizační struktura Úřadu práce České republiky

Organizačně je Úřad práce ČR členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Organizační struktura Generálního ředitelství Úřadu práce ČR (105.13 kB) - ke stažení v PDF

Organizační struktura krajských poboček Úřadu práce ČR (93.09 kB) - ke stažení v PDF

Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Ing. Karel Trpkoš
pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR
profesní životopis
neobsazeno
vedoucí Oddělení sekretariátu
 
Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Ph.D.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
petr.slechta@uradprace.cz
 
Mgr. Martin Horák
ředitel Odboru řízení pobočkové sítě (Praha) na základě příkazu k zastupování
martin.horak@uradprace.cz
profesní životopis (91.53 kB)
MgA. Milena Průžková
vedoucí Oddělení procesní podpory pobočkové sítě na základě příkazu k zastupování
milena.pruzkova@uradprace.cz
 
Ing. Monika Kučková
vedoucí Oddělení školení aplikačních změn na základě příkazu k zastupování
monika.kuckova@uradprace.cz
 
Ing. Boris Kozic
vedoucí Oddělení technické podpory
boris.kozic@uradprace.cz
 
Mgr. Miroslav Kosina
vedoucí Oddělení fyzické bezpečnosti na základě příkazu k zastupování
miroslav.kosina@uradprace.cz
Bc. Marcela Ottová
ředitelka Odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek na základě příkazu k zastupování
marcela.ottova@uradprace.cz
profesní životopis (196.49 kB)
Ing. Karolína Jeřábková
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek na základě příkazu k zastupování
karolina.jerabkova@uradprace.cz
 
Ing. Monika Zelenková
vedoucí Oddělení zaměstnanosti na základě příkazu k zastupování
monika.zelenkova@uradprace.cz
 
Ing. Zdeněk Osmanczyk
vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti
zdenek.osmanczyk@uradprace.cz
 
Mgr. Jan Karmazín, MPA
vedoucí Oddělení agentur práce
jan.karmazin@uradprace.cz
Ing. Bohdana Beránková
ředitelka Odboru provozně ekonomického
bohdana.berankova@uradprace.cz
profesní životopis (195.47 kB)
Ing. Miroslav Hladílek
vedoucí Oddělení správy majetku a investic
miroslav.hladilek@uradprace.cz
 
Ing. Věra Frostová
vedoucí Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny
vera.frostova@uradprace.cz
 
Ing. Daniela Spourová
vedoucí Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví
daniela.spourova@uradprace.cz
 
Mgr. Monika Lechmannová
vedoucí Oddělení veřejných zakázek a právní podpory na základě příkazu k zastupování
monika.lechmannova@uradprace.cz
Mgr. Pavel Dymokurský
ředitel Odboru personálního, vzdělávání a firemní kultury
na základě příkazu k zastupování
pavel.dymokursky@uradprace.cz
profesní životopis (114.58 kB)
Mgr. Jaroslav Dvořák
vedoucí Oddělení personálního a vzdělávání na základě příkazu k zastupování
jaroslav.dvorak@uradprace.cz
 
Helena Braunová
vedoucí Oddělení mzdová účtárna pro pěstounskou péči na základě příkazu k zastupování
helena.braunova@uradprace.cz
 
Ing. Vítězslava Dudková
vedoucí Oddělení projektů vnitřních agend
vitezslava.dudkova@uradprace.cz
 
Bc. Ivana Lukasiková
vedoucí Oddělení zaměstnanecké spokojenosti a firemní kultury na základě příkazu k zastupování
ivana.lukasikova@uradprace.cz
neobsazeno
ředitel Odboru distančních kanálů (Region)
Bc. Martin Jechort
vedoucí Oddělení digitálních kanálů na základě příkazu k zastupování
martin.jechort@uradprace.cz
 
Ing. Olga Kostkanová
vedoucí Oddělení klientské spokojenosti a výzkumu na základě příkazu k zastupování
olga.kostkanova@uradprace.cz
neobsazeno
ředitel Odboru klientských služeb (Region)
Bc. Jana Němečková
vedoucí Oddělení specializovaného pracoviště na základě příkazu k zastupování
jana.nemeckova@uradprace.cz
 
Ing. Jana Dudková
vedoucí Oddělení Call centrum
jana.dudkova@uradprace.cz
Mgr. Bohuslav Vrátník
vedoucí Oddělení interního auditu
bohuslav.vratnik@uradprace.cz
 
fotografie: tisková mluvčí Mgr. Kateřina Beránková
tisková mluvčí
katerina.berankova@uradprace.cz
+420 724 209 037

Poslední aktualizace: 19. 4. 2023