Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00064

Výsledky projektu:

Původních výsledků projektu, které byly stanoveny v projektové žádosti, bylo dosaženo. Cílové indikátory byly splněny. Pro velký zájem byl indikátor několikrát navyšován.

Počet podpořených osob –  plánováno 110 – dosaženo 339

Přehled realizace:

Informační schůzky probíhaly na jednotlivých kontaktních pracovištích ÚP ČR v Karlovarském kraji. Informační schůzek se zúčastnilo celkem 400 účastníků, z nichž mělo zájem vstoupit celkem 339 účastníků (Karlovy Vary 117 osob, Cheb 107 a Sokolov 115 osob).

V rámci projektu mohli účastníci projektu využívat jak skupinového, tak i individuálního poradenství. Této nabídky využilo celkem 326 účastníků, z nichž 316 účastníků aktivitu úspěšně ukončilo.

V rámci projektu byla účastníkům projektu nabízena široká škála rekvalifikačních kurzů. Celkem bylo v rámci projektu nabídnuto 12 rekvalifikačních kurzů. Mezi nejžádanější kurzy patřily z velké části rekvalifikace zaměřené na „Obsluhu osobního počítače“ a „Tvorbu www stránek“, zbývající rekvalifikace byly zpravidla obsazeny po jednom účastníkovi. Celkem bylo uzavřeno 37 Dohod o rekvalifikaci; z toho 32 účastníků rekvalifikaci ukončilo úspěšně.

Nejzásadnějším bodem projektu byly Odborné praxe u zaměstnavatelů včetně poskytnutí mentoringu zkušeného pracovníka dané firmy. Vše s poskytnutím mzdových příspěvků dle pravidel projektu. V průběhu bylo uzavřeno celkem 269 Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Úspěšně od zahájení realizace projektu do konce období absolvovalo odborné praxe celkem 228 účastníků projektu a ti získali „Osvědčení o absolvování odborné praxe“. Za stanovení obsahu a náplně odborné praxe a sledování plnění odpovídal mentor ve spolupráci s odborným asistentem projektu. Těch bylo finančně podpořeno mzdovými příspěvky 119.

Projekt byl velmi úspěšný.  Cílová skupina i zaměstnavatelé hodnotili realizaci projektu i aktivity projektu za přínosné.  Na základě zkušeností projektu byl připraven i další projekt zaměřený na obdobnou cílovou skupinu Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji.