Nizozemsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - EURES (europa.eu)

nebo přímo stránky nizozemských úřadů práce - CWI  - http://www.werk.nl/

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2

7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Oficiální název: Nizozemsko
Rozloha: 41 500 km²
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Počet obyvatel: 16 357 000 (rok 2007)
Hustota osídlení: 485 obyvatel na km²
Hl.město: Amsterdam
Počet obyvatel hl.města: 744 000
Jiná města: 's-Hertogenbosch, Assen, Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Den Haag (The Hague), Haarlem, Limburg, Maastricht, Zolle, Utrecht, Middelburg
Administrativní členění: 12 provincií
Úřední jazyk: Holandština
Národnostní složení: Vedle většiny Nizozemců zde žije menšina Němců, Turků a Frísů.
Měna: EURO
Náboženství: 30% katolíků, 21% protestantů, 6% muslimů
Hranice: Německo a Belgie.
Čas: UTC +1/SEČ
Geografická poloha: nížinatá země na pobřeží Severního moře
Podnebí: mírné přímořské
Míra nezaměstnanosti: 3,6% (2023), Podíl sektorů: (zemědělství 1,8%, průmysl 20,9 %, služby 77,3%)

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/nizozemsko.html

2. Pracovní povolení

Nizozemsko rozhodlo při vstupu České republiky do Evropské unie zavést přechodná období pro volný pobyb pracovníků. Zavedení tohoto opatření bylo v dubnu 2007 nizozemskou vládou přehodnoceno a Nizozemsko od 1.5.2007 plně otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z České republiky resp. občanům osmi zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko) přistupujících k Evropské unii dne 1.5.2004.
Občané České republiky požívají stejná práva jako občané Nizozemska v oblasti pracovních podmínek, mzdových podmínek, přístupu ke vzdělání, bydlení a sociálnímu zabezpeční včetně práva na členství v odborových organizacích.

Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) a na stránkách Nizozemské vlády (Regering).

Během pobytu za účelem zaměstnání v Nizozemsku občané České republiky s platností od 1.5.2007 nepotřebují pracovní povolení.

Pokud chcete v Nizozemsku pracovat, budete potřebovat osobní registrační číslo BSN – Burger Service Nummer.  Toto číslo potřebujete také například v souvislosti s bankovním účtem, praktickým lékařem nebo nemocnicí, školou vašich dětí. BSN nově získáte na místním obecním úřadě a jeho přidělením budete registrováni v místním systému sociálního zabezpečení a daní. Neobejdete se bez adresy pobytu. Bez ní se nemůžete registrovat na obecním úřadě. Vydání BSN je nově rozděleno na dobu trvání Vašeho pobytu v Nizozemsku. Kdy se musím zaregistrovat jako rezident v databázi osobních záznamů (BRP)? | Rijksoverheid.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn

Pracovní povolení pro občany s trvalým pobytem v ČR:

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/eu/working-netherlands/permit

3. Povinná registrace

Nejprve si stanovte, jak dlouho v Nizozemsku budete. Bude-li Váš pobyt trvat déle než 4 měsíce, přihlaste se k trvalému pobytu v Nizozemsku (rezident). Můžete to udělat na obecním úřadě obce, ve které žijete. Zdržíte-li se méně než 4 měsíce, přihlaste se k dočasnému pobytu v Nizozemsku (nerezident).
 

Přihlášení k dočasnému pobytu v Nizozemsku (nerezident):
Můžete se přihlásit na jednom z kontaktních míst v obcích: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland a Zwole. Potřebujete platný průkaz totožnosti.

Přihlášení k trvalému pobytu v Nizozemsku (rezident):
Zdržíte-li se déle než 4 měsíce, ihned to nahlaste. A to na obecním úřadě obce, kde žijete. Váš pobyt v Nizozemsku se tak stane trvalým. Musíte tak učinit do 5 dnů od vašeho příchodu do Nizozemska. Přihlášení je bezplatné. Musíte s sebou přivést všechny členy rodiny, kteří žijí s Vámi. Vezměte si s sebou na radnici: platný cestovní pas nebo občanský průkaz pro každého člena rodiny, nájemní nebo kupní smlouvu vašeho bytu či domu v Nizozemsku, důležité dokumenty z vaší země původu jakými jsou například rodný nebo oddací list. V případě, že bydlíte u někoho jiného, tato osoba musí písemně prohlásit, že u ní bydlíte. Vezměte s sebou na radnici i kopii průkazu totožnosti této osoby.

4. Povolení k pobytu

Jako občan Evropské unie nepotřebujete povolení k pobytu. Rovněž občané Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska. Příslušníci jiného státu povolení k pobytu potřebují. To vyřizuje imigrační a naturalizační úřad IND

Registrace u Imigrační a naturalizační služby (IND) krok za krokem:
- nejdříve je třeba zaregistrovat se v místě pobytu u městského/obecního úřadu (viz výše)
- domluvte si schůzku u IND
- IND vám zašle potvrzení schůzky společně s registračním formulářem
- vyplňte formulář a společně s dalšími doklady navštivte IND
- IND vystaví certifikát o registraci

Kontaktní údaje:
Z území Nizozemska volejte 0900 1234561 (v pracovní dny od 9,00 do 17,00), ze zahraničí volejte +31 20 889 30 45, zvolte možnost „appointment desk – afsprakenlijn“)
Adresa:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE Rijswijk
E-mail: voorlichting@ind.minjus.nl
Web: http://www.ind.nl/

Registrace má neomezenou platnost a je zdarma. https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.). Proto byla vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 1408/71 a 574/72 a která Vám zajistí účinnou a úplnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Nizozemsku. Všeobecné informace o dané problematice naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Další informace týkající se vydávání dokumentů cizincům získáte u Imigrační a naturalizační služby ministerstva spravedlnosti – Immigration and Naturalisation Service of the Ministry of Justice, P.O.Box 3211, 2280 EC Rijswik, telefon z Nizozemsku 0900 123 456 1, ze zahraniční +31 20 889 3045. Také se můžete obrátit na mezinárodní oddělení podpory pro implementaci soustav pojištění zaměstnanců – UWV, telefon z Nizozemska 0900 9294, kontakty na úřady v regionech na http://www.uwv.nl/

Mateřská dovolená  wetten.nl - Nařízení - Zákon o práci a péči - BWBR0013008 (overheid.nl)

Přídavky na děti

Rodinné dávky v Nizozemsku - rodinné dávky v Nizozemsku pro cizince - Aangifte24

Srážky
Jestliže budete v Nizozemsku pracovat, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Nizozemska.
Všichni občané, kteří pracují v Nizozemsku, si musí zažádat o osobní registrační číslo (takzvané Burger Service Nummer - BSN). BSN je přiděleváno na místním daňovém úřadě (Belastingdienst). Viz sekce 2. Pracovní povolení

Daň z příjmu je rozdělena do tří sektorů (tzv. “box system“): sektor 1: daň z příjmu ze zaměstnání, sektor 2: daň z podnikání atp., sektor 3: daň z pronájmu, z investic atp.

Podrobnější informace naleznete na http://www.belastingdienst.nl/ nebo na stránkách Ministerstva financí http://www.minfin.nl/

Vrácení daní  Podání online přiznání k dani z příjmu ve 4 krocích (belastingdienst.nl)

Ukončení pracovního poměru
Po ukončení pracovního poměru v Nizozemsku je vhodné se nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Nizozemsku.

Institucí vydávající formuláře U1 je v Nizozemsku  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV, Afdeling Verdragen, Princes Beatrixstraat 9-15, 7551 BK Hengelo
telefon z Nizozemska: 0900 9294
telefon ze zahraničí: +31 11 375 0350

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací najdete zde

Co mám dělat, když se stanu v Nizozemsku nezaměstnaným? Werkloos (WW-uitkering) | UWV | Particulieren

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ alespoň 183 dnů v příslušném roce. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím platí od 5. 11. 1974 (Sbírka zákonů 138/1974 Sb., Protokol č. 112/97 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění - Přehled dvoustranných mezinárodních smluv s Nizozemskem | Velvyslanectví České republiky v Haagu (gov.cz)

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Metoda vynětí

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací ohledně zdanění příjmu ze zahraničí v ČR kontaktujte příslušný finanční úřad: Kontakty | Finanční správa (financnisprava.cz)

6. Převod podpory v nezaměstnanosti do Nizozemska - formulář U2

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce alespoň po dobu 4 týdnů a pobírá podporu v nezaměstnanosti, získává právo požádat o transfer této podpory do Nizozemska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Nizozemsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

U instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Nizozemska.
Agendu převodu podpory v nezaměstnanosti - spravují úřady práce UWV WERKbedrijf. Co je formulář PD U2? | ZČV | Jednotlivci (uwv.nl)

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podá úřad práce, u kterého je uchazeč/ka evidován/a.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

V Nizozemsku, stejně jako v ostatních státech EU, jsou určité profese regulované. Znamená to, že pokud zde chcete vykonávat jednu z těchto profesí, musíte požádat o uznání vašich odborných kvalifikací. Např. pokud chcete v Nizozemsku pracovat ve zdravotnictví, musí Vaší kvalifikaci uznat holandské Ministerstvo zdravotnictví. Zda je Vaše profese regulovaná či nikoliv a na jaké instituce se máte obrátit, můžete ověřit na:
http://www.beroepserkenning.nl
nebo na: Videa - Dovednosti a kvalifikace - Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování - Evropská komise (europa.eu)

Další informace a rady obdržíte na těchto adresách:
National Recognition Information Centre – NARIC

Nizozemsko - ENIC-NARIC

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá: Uznávání kvalifikací, MŠMT ČR (msmt.cz)

8. Zdravotní péče a pojištění

Nizozemské zdravotní pojištění je POVINNÉ, a to i když máte zdravotní pojištění ve své zemi původu. Pojištění hradí veškeré náklady na praktického lékaře a také část nákladů na léky a nemocnici. Pozor! Když neuzavřete zdravotní pojištění, dostanete pokutu a navíc si sám musíte uhradit veškeré náklady na lékařskou péči. 

Od 1. ledna 2006 platí nové nařízení o zdravotním pojištění, které stanovuje jednotnou částku, kterou musí hradit každý kdo pracuje a/nebo dlouhodobě pobývá v Nizozemsku. Základní pojištění hradí základní ošetření lékařem, pobyt v nemocnici, základní stomatologickou péči, předepsané léky a další krátkodobé i dlouhodobé ošetření. Osoby do 18 let jsou pojištěny bezplatně. Zdravotní pojištění v Holandsku jde změnit a nebo zrušit jen koncem roku.
Průvodce systémem zdravotní péče naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu http://www.minvws.nl/

Dobrovolné pojištění od ZČU | ZČV | Jednotlivci (uwv.nl)

Všechna zdravotní pojištění mají povinnou minimální spoluúčast. Můžete si zvolit i vyšší spoluúčast, potom platíte nižší pojistné. U mnoha pojišťoven existuje možnost platit spoluúčast ve splátkách. Výše plateb na zdravotní pojištění je v každé pojišťovně jiná. Někdy je možné uzavřít zdravotní pojištění prostřednictvím zaměstnavatele. Nazývá se to kolektivní zdravotní pojištění. Tento druh pojištění bývá často levnější, než když se pojistíte samostatně. V některých případech můžete dostat příspěvek na zdravotní pojištění http://www.zorgverzekeringslijn.nl/coming-from-abroad/

Pro více informací kontaktujte před odjezdem pobočku zdravotní pojišťovny a Centrum pro mezistátní úhrady http://www.cmu.cz/.
Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Podrobnější informace o turistickém pobytu v Nizozemsku najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady.

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.
Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 236 033 411, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

10. Jak najít zaměstnání

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.ec.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce z Nizozemska. Seznam EURES poradců v Nizozemsku je k dispozici na internetové adrese http://eures.ec.europa.eu/ v sekci "Poradci EURES - Vyhledat poradce EURES“. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Nizozemsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Existuje mnoho cest, jak si najít v Holandsku práci. Ačkoliv je hlavním aktérem už zmíněné CWI, na trhu existuje také mnoho regionálních inzertních novin, které nabízejí zaměstnání. V sobotním vydání všech celostátních deníků existují přílohy s pracovními příležitostmi; například NRC Handelsblad (především manažerská a ekonomická místa), de Volkskrant (vzdělání a zdravotnictví), de Telegraaf nebo Algemeen Dagblad. V Holandsku rovněž vychází časopis Intermediar, který se zaměřuje především na absolventy vysokých škol a uchazeče s vyšším vzděláním.

Velmi obvyklým způsobem jak v Nizozemsku hledat práci je také přímé oslovení potenciálních zaměstnavatelů. Nejvýznamnějším zdrojem pracovních příležitostí je ovšem Internet.
Některé užitečné odkazy (úplné znění na adrese http://www.werk.nl/):

Nizozemské služby zaměstnanosti
Centrum pro práci a příjem - http://www.werk.nl/
Databáze volných míst - https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/

Komerční pracovní portály 
https://unique.nl/
https://www.jobted.nl/
https://nl.indeed.com/
https://nl.renego.com/
https://www.qreer.com/
https://www.jobbird.com/nl
https://www.hoitalent.com/
https://www.yobbers.com/en
https://www.kellyservices.nl/
https://www.monsterboard.nl/
https://www.workinholland.com/
https://www.careersinholland.com/
https://undutchables.nl/vacancies
https://www.toplanguagejobs.com/nl/netherlands
 

11. Minimální mzda

Pracovníci přicházející z členských zemí EHP a z nových členských zemí mají stejná práva (platové podmínky, sociální zabezpečení, účast v odborech a podobně) jako státní občané Nizozemska.

Tarify upravuje nizozemské Ministerstvo práce a sociálních věcí.
věk 21+ : 13,27 €/hod  
věk 20:    10,62 €/hod  
věk 18:      6,64 €/hod

Výše minimálních mezd v celé EU naleznete na http://www.szw.nl/ a http://www.belastingdienst.nl/

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba
V porovnání s ostatními členskými státy je průměrná pracovní doba v Nizozemsku poměrně krátká. Nizozemsko má ze všech států Unie nejvyšší podíl obyvatel pracujících na částečný úvazek. Zákon zakazuje, aby pracovní doba přesáhla 9 hodin denně a 45 hodin za týden, což znamená, že počet pracovních hodin nesmí přesáhnout 520 hodin za 3 měsíce. Pracovní týden je pětidenní, ale především v podnikatelském sektoru se stále více rozmáhá čtyřdenní pracovní týden s devítihodinovou pracovní dobou. Co se týče otázky sociálního zabezpečení zaměstnanců z nových členských států, bude Nizozemsko na rozdíl od některých jiných členských států standardně aplikovat acquis upravující tuto oblast.

Dovolená
Nárok na dovolenou obvykle upravuje pracovní nebo kolektivní smlouva. Zákonem stanovené minimum se ale uplatňuje vždy. Toto roční stanovené minimum činí čtyř násobek počtu pracovních hodin za týden. Tudíž ten, kdo pracuje 40 hodin týdně (8 hodin denně), má nárok na 20 dnů dovolené.

Státní svátky v roce 2018
1. 1.                  Nový rok (Nieuwjaarsdag)
proměnlivé       Velikonoční neděle (Pasen, Goede vrijdag - 1e Paasdag) (březen/duben)
proměnlivé       Velikonoční pondělí (2 e Paasdag)
27. 4.                Narozeniny královny (Koningsdag)
5. 5.                  Den osvobození (Bevrijdingsdag)
21. 5.                Nanebevstoupení Páně (Hemelvaartsdag)
1. 6.                  Svatodušní pondělí (Pinksteren)
25. 12.              1. svátek vánoční (Kerstmis / 1e Kerstdag)
26. 12.              2. svátek vánoční (Kerstmis / 2e Kerstdag)
více:

Státní svátky 2024 (feestdagen-nederland.nl)

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku
Velvyslanectví České republiky
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
The Netherlands
Konzulární oddělení:
Telefon: +31 70 313 0031
Fax: +31 70 356 3349
hague@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/hague

Velvyslanectví Nizozemského království v České republice
Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6/27
160 00  Praha 6 - Bubeneč
Telefon: +420 233 015 200
Fax: +420 233 015 254
E-mail: nlgovpra@ti.cz

Nizozemsko - Velvyslanectví Nizozemského království | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (gov.cz)

14. Další zdroje informací:

https://www.mpsv.cz
http://eures.europa.eu/
http://www.ind.nl
http://www.werk.nl

Podnikání v Nizozemsku
Hospodářská komora Česká republika - Nizozemsko
Informace business info

Enterprise Europe Network - poradenství v oblasti poskytování služeb, usazování a vysílání pracovníků v EU/EHP

Brožura Novinky v Nizozemsku vydaná Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnaností) ke stažení v ČJ.

Nově v Nizozemsku (brožura vydaná Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnaností) ke stažení v ČJ (8,59 MB).

Práce v Nizozemsku zprostředkovaná personální agenturou

Vaše práva, pomoc při řešení problémů
http://www.inspectieszw.nl/Images/Flyer%20Tjechisch_tcm335-313963.pdf
 

Máte pocit nerovného zacházení nebo diskriminace?
Podání stížnosti je bezplatné u Kolegia pro lidská práva (College voor de Rechten van de Mens) na info@mensenrechten.nl nebo volejte 0031 030 8883888

Looking for a job in the Netherlands?

Soubor ke stažení: Looking for a job in the Netherlands? (106,13 kB)

Working in the Netherlands - užitečné odkazy

Soubor ke stažení: Working in the Netherlands - užitečné odkazy (94,39 kB)

Poslední aktualizace: 20. 2. 2024