Návod jak pracovat se soubory CSV

Formát CSV (Comma Separated Values IETF RFC4180, česky čárkou oddělené údaje) je jednoduchý a standardizovaný textový formát pro reprezentaci tabulkových dat. Díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného software se tento formát používá pro výměnu informací mezi různými systémy.

Pro zobrazení dat ze souboru CSV v tabulkovém procesoru je nutno provést import textového souboru, aby se zobrazoval jako standardní tabulka.

Pro jednotlivé verze tabulkových procesorů se může návod odlišovat.

 

MS Office Excel

 1. Zvolte záložku Data - Z textu.
 2. Najděte CSV soubor, který chcete otevřít, a poklikejte na něj.
 3. Spustí se Průvodce importem textu.
 4. V části Zdrojový datový typ vyberte Oddělovač.
 5. V "Typ souboru" vyberte hodnotu 65001 : Unicode (UTF-8)
 6. Zaškrtněte položku "Data obsahují záhlaví".
 7. Stiskněte Další.
 8. Vyberte oddělovač „Čárka“.
 9. Pro dokončení importu klikněte na Dokončit.
 10. Excel automaticky otevře textový soubor a zobrazí data v novém sešitu.

 

Apple Numbers

 1. Zvolte Soubor – Otevřít.
 2. Dvakrát klikněte na požadovaný CSV soubor.
 3. Numbers automaticky převede soubor do tabulky a otevře ji.

 

Open Office Calc

 1. Zvolte Soubor - Otevřít.
 2. Najděte CSV soubor, který chcete otevřít. Pokud má příponu *.csv, vyberte ho.
 3. Klepněte na Otevřít. Otevře se dialogové okno Import textu.
 4. Nastavte parametry převodu textového souboru do sloupců. Náhled rozvržení importovaných dat vidíte ve spodní části dialogového okna Import textu.
 5. Zaškrtněte pole s oddělovačem, které odpovídá znaku použitému jako oddělovač v souboru (čárka).
 6. Klepněte na OK.

 

Libre Office Calc

 1. Zvolte Soubor - Otevřít.
 2. Najděte CSV soubor, který chcete otevřít. Pokud má příponu *.csv, vyberte ho.
 3. Klepněte na Otevřít. Otevře se dialogové okno Import textu.
 4. Nastavte parametry převodu textového souboru do sloupců. Náhled rozvržení importovaných dat vidíte ve spodní části dialogového okna Import textu.
 5. Zaškrtněte pole s oddělovačem, které odpovídá znaku použitému jako oddělovač v souboru (čárka).
 6. Klepněte na OK.

Obdobný postup importu lze použít i u dalších tabulkových procesorů

Poslední aktualizace: 9. 1. 2020