Predikce trhu práce

Krajská pobočka v Plzni provádí pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti mj. pomocí každoročního monitorovacího šetření, a to dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Monitorovací šetření probíhá celostátně, každoročně v lednu a únoru, kdy jsou osloveni a požádáni o vyplnění monitorovacího dotazníku všichni zaměstnavatelé v ČR s předpokládaným počtem zaměstnanců v pracovním poměru 25 a více a vybraní zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci k 31. 12. předchozího roku.

Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou také důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště a v neposlední řadě i o laickou veřejnost.

Komplexní predikce trhu práce a řadu statistických dat a přehledů naleznete zejména na webu www.predikcetrhuprace.cz.

Pokud Vaše společnost zaměstnává v Plzeňském kraji 25 a více zaměstnanců a nebyla v lednu oslovena s žádostí o vyplnění monitorovacího dotazníku a rádi byste se monitorovacího šetření zúčastnili, prosím kontaktujte koordinátora šetření na e-mailové adrese dotaznikykrp.pm@uradprace.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se šetření prosím kontaktujte krajského koordinátora šetření na dotaznikykrp.pm@uradprace.cz.

S osobními údaji poskytnutými v rámci dotazníkového šetření je nakládáno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Další informace o zpracování osobních údajů (např. účel a rozsah zpracování, poučení o právech při zpracování osobních údajů atd.) naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Velmi Vám děkujeme za spolupráci v rámci dotazníkového šetření v předchozích i budoucích letech.

Výsledky monitorovacího šetření – aktuální šetření

výsledky dotazníkového šetření za Plzeňský kraj  (10.51 MB)
tabulkový souhrn za Plzeňský kraj  (204.85 kB)
výsledky dotazníkového šetření za ČR (10.64 MB)
tabulkový souhrn za ČR (244.58 kB)

Výsledky monitorovacího šetření – předchozí roky

Výsledky monitorovacího šetření za předchozí roky naleznete zde.

Monitorovací dotazníky 2023

Preferovaná verze pro Excel 2007 a novější (*.xlsx)

Monitorovací dotazník 2023 - okres Domažlice (700.37 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Klatovy (700.27 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Plzeň - jih (700.47 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Plzeň - město (700.38 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Plzeň - sever (700.38 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Rokycany (700.28 kB)
Monitorovací dotazník 2023 - okres Tachov (700.35 kB)

Poslední aktualizace: 16. 1. 2024