Predikce trhu práce

Úřad práce ČR

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Plzni

Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli

Monitorovací dotazníky:

Okres Kontaktní e-mail Odkazy ke stažení

Domažlice

dotazniky.do@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_DO (716.53 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_DO (668 kB)

Klatovy

dotazniky.kt@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_KT (716.24 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_KT (668 kB)

Plzeň-jih

dotazniky.pj@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_PJ (716.19 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_PJ (668 kB)

Plzeň-město

dotazniky.pm@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_PM (716.25 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_PM (668 kB)

Plzeň-sever

dotazniky.ps@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_PS (716.14 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_PS (668 kB)

Rokycany

dotazniky.ro@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_RO (716.25 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_RO (668 kB)

Tachov

dotazniky.tc@uradprace.cz

Monitorovací dotazník 2022_TC (716.19 kB)

Monitorovací dotazník - starší verze MS OFFICE 2022_TC (668 kB)

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2022

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, provádí krajské pobočky Úřadu práce České republiky pravidelné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce v oblasti zaměstnanosti. Poskytnutá data z monitorovacího dotazníku zaměstnavatele jsou pro Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí nezbytná ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni. Na základě poskytnutých informací od zaměstnavatelů Úřad práce České republiky koordinuje realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.
Děkujeme všem zaměstnavatelům za data poskytnutá pro šetření situace na trhu práce za rok 2022.

Zde:
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za Plzeňský kraj  (10.51 MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za Plzeňský kraj  (204.85 kB)
si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za ČR (10.64 MB)
si můžete stáhnout tabulkový souhrn za ČR (244.58 kB)

Výsledky dotazníkového šetření za roky 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017

Informace získané z realizovaných dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým zdrojem pro vytváření spolehlivých predikčních modelů, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě. Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky a pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce pohybují a ovlivňují probíhající procesy. Jedná se nejen o státní správu a samosprávu, ale i o zaměstnavatele (zaměstnavatelská a profesní sdružení), vzdělávací instituce, subjekty zabývající se personální činností a poradenská pracoviště.

ZDE (21.52 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2021

ZDE (21.05 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2020

ZDE (21.85 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2019

ZDE (7.42 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2018

ZDE (1.56 MB) si můžete stáhnout výsledky dotazníkového šetření za rok 2017

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 4. 8. 2023