Mladá naděje v Libereckém kraji

Kdo se může zúčastnit? Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob zahrnující jak krátkodobě, tak dlouhodobě evidované uchazeče se základním a vyšším vzděláním, kterým zároveň není více než 30 let.
Dodavatel projektu: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Praha
Doba realizace: do března 2014
Co projekt nabízí? Motivační aktivity, skupinové poradenství, diagnostiky, odborná školení k finanční gramotnosti a pracovně-právnímu minimu, rekvalifikace, využití komunikačního portálu

Více informací na www.mladanadejelbc.cz

Projekt byl ukončen.