Kontrola nezaměstnaných

logo 

 

 

„Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“

Zahájení realizace projektu OP LZZ - Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR.

Dne 1/7/2011 SÚIP zahájil realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem
„Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ (registrační číslo CZ.1.04/2.2.00/11.00013).
Cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických, organizačních a provozních opatření vedoucích k omezení nelegálního zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.
Realizace projektu s sebou přinese také systémové sjednocení kontrolní činnosti a povede k větší efektivnosti prováděných kontrol optimalizací skladby a propojením kontrolních kapacit. Tento proces tak umožní naplnění stanoveného cíle – realizace 200 tis. kontrol v rezortu ročně.


Popis projektu

Projekt "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR" si klade za cíl v maximální možné míře omezit nelegální zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.
ČR díky nelegální práci ročně přichází na daních, povinných odvodech a výplatě různých typů dávek až o 5 mld. Kč. Šedá ekonomika rovněž prohlubuje sociální vyloučení skupin dlouhodobě nezaměstnaných, neboť podstatnou část nelegálních zaměstnanců tvoří právě dlouhodobě nezaměstnaní. Mimo finanční ztráty s sebou nelegální zaměstnávání cizinců přináší pro ČR také bezpečnostní rizika a rizika zvýšení kriminálních jevů ve společnosti.
Pozitivním dopadem projektu je nejen snížení daňových úniků, ale rovněž fakt, že některé z nyní nelegálně zaměstnávaných osob se vlivem realizace projektu stanou legálně zaměstnanými. Tento počet je odhadován až na 10 tisíc pracovních míst.

Realizaci projektu představují následující klíčové aktivity:

KA 01 – Realizace komplexních kontrol zaměstnávání a optimalizace způsobu jejich vykonávání primární cílovou skupinou a ve spolupráci se sekundární cílovou skupinou.
KA 02 – Vytvoření metodiky, nové organizační struktury a systému podpory pro plnou realizaci KA 01 v podmínkách systému inspekce práce.
KA 03 – Vzdělávání, rekvalifikace prioritní cílové skupiny, vzdělávání sekundární cílové skupiny
KA 04 – Pilotní ověření a provoz systému podpory kontrolní činnosti prostřednictvím systému Czech Point
KA 05 – Povinná publicita (dle pravidel OP LZZ) a osvěta a poradenství vůči terciární cílové skupině
KA 06 – Management projektu (vč. administrace)
KA 07 – Audit

Na základě schválené podstatné změny byla od října 2013 zařazena do projektu nová klíčová aktivita 08 – Činnost pracovního týmu poradců prevence nelegálního zaměstnávání ÚP ČR, která navazuje na zkušenosti a poznatky z realizované klíčové aktivity KA 04.
V rámci této nové aktivity byl vytvořen na Úřadu Práce ČR, partnera projektu, 157 členný tým specialistů, jehož cílem je aktivně působit v rámci prevence nelegálního zaměstnávání na území ČR.  Jednotliví členové týmu působí přímo na regionálních pobočkách Úřadu práce a jejich primárním úkolem je poskytovat poradenské služby a odbornou pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří jsou ohroženi rizikem nelegální práce.
Realizace uvedené klíčové aktivity je důležitou součástí boje proti nezaměstnanosti a nelegálnímu zaměstnávání a uchazečům o zaměstnání, spadajícím do rizikových skupin, zpřístupní intenzivní poradenské služby individuálního i skupinové charakteru. Cílem této intenzivní práce s uvedenou skupinou uchazečů o zaměstnání je nalezení co nejvhodnějšího pracovního uplatnění pro jednotlivé uchazeče ohrožené rizikem nelegální práci a odhalování nekalých praktik některých zaměstnavatelů. Činnost pracovního týmu poradců prevence nelegálního zaměstnávání ÚP ČR bude intenzivně realizována od 1.1.2014 do 31.12.2014. Poznatky a zkušenosti z realizace této klíčové aktivity budou prakticky využitelné i po skončení realizace projektu.

 http://www.suip.cz/projekty-financovane-eu/

Poslední aktualizace: 18. 10. 2022